user-avatar

Đặng Quang Huy

  • - Frontend Leader tại LTS Group.
  • - Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án out source, dự án start up và các dự án mã nguồn mở.
  • - Giảng viên nhiều khóa học ngắn hạn, dài hạn và các khóa học cho doanh nghiệp của TechMaster Vietnam

66
582683

Huy hiệu đạt được:

+

Lĩnh vực sở trường:

  • +

Kết quả tìm kiếm cho "keyword""