Web server là gì?

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu web server là gì? chúng làm việc như thế nào? và tại sao chúng lại quan trọng?

Hướng dẫn React Router v4 - Điều hướng cho ứng dụng React

React Router v4. Vào ngày 13 tháng 3 năm 2017, Micheal Jackson và Ryan Florence đã công bố React Router v4 cùng với tài liệu đi kèm. Họ tin vào khẩu...

Component events với EventEmitter và @Output trong Angular 2+

Các component của Angular 2+ có một cách để thông báo cho các component cha khi có một vài thứ thay đổi, đó là các event. Nó được thiết kế xung quanh hệ...

JavaScript

Tìm hiểu về các công nghệ real-time: Server Sent Events vs WebSockets

Sự bùng nổ của dữ liệu thời gian thực (real-time data) đã làm cho nhiều người đặt ra câu hỏi là với những công nghệ đang có, công nghệ nào là sự lựa...

10 Điều Bạn Không Nên Làm Khi Chạy Ứng Dụng Nodejs Thực Tế

10 Điều Bạn Không Nên Làm Khi Chạy Ứng Dụng Nodejs Thực. Các điều nên làm khi triển khai ứng dụng Nodejs. Nodejs best practices.

Postgresql 10 ra mắt

Tóm tắt những chức năng chính của Postgresql 10

Database

Hướng dẫn gửi xe tại Techmaster cơ sở Hoàng Quốc Việt

Địa điểm gửi xe gần Techmaster Hoàng Quốc Việt

TechMaster

Github: sử dụng ssh hay https

Khi bạn clone, push và pull các thay đổi giữa các Github repository và có 2 giao thức để lựa chọn là https và ssh. Bạn sẽ sử dụng cái nào và tại sao? Đây...

Git

Microservices Thực Tiễn: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm chính về kiến trúc microservices (kiến trúc phân tán gồm nhiều dịch vụ nhỏ) và cách mà bạn sử dụng những nguyên lý...

Microservice

Cách tạo magic link với Node

Hệ thống không sử dụng password của Slack mà thay vào đó sử dụng magic link thực sự là 1 cách thay thế tuyệt vời cho hệ thống xác thực cổ điển bằng...

Node.js

Một số mẹo nhỏ giúp tăng tốc độ biên dịch của Swift

Swift đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình hiện đại nhất tính đến thời điểm này, nhưng cũng giống như những ngôn ngữ khác, nó cũng có những điểm yếu...

Khai báo UIColor tiện lợi hơn trong Swift với convenience init

Khi thiết lập giao diện cho ứng dụng iOS, chúng ta thường xuyên phải khởi tạo và tùy chỉnh các biến UIColor. Và bạn sẽ phải viết rất nhiều code như sau: //A few...

Swift
Hỗ trợ trực tuyến