Let’s Build A Web Server. Part 3

Let’s Build A Web Server. Part 3

Let’s Build A Web Server. Part 2

Let’s Build A Web Server. Part 2

Tìm hiểu về DOM - Document Object Model (p1 - Giới thiệu)

Giới thiệu về DOM Document Object Model thường được gọi là DOM, là một phần quan trọng trong việc làm các website tương tác. Nó như là một giao diện...

Xác thực Single Sign On là gì và nó hoạt động như thế nào?

Trong bài viết này bạn sẽ tìm hiểu về xác thực Single Sign On và cách sử dụng nó cho các ứng dụng web của bạn

Validate dữ liệu trong Go sử dụng Govalidator

Trong các ứng dụng cho phép người dùng nhập dữ liệu thì đều cần phải có validate để bảo mật và đảm bảo ứng dụng chạy đúng. Có một số thư viện open source hỗ trợ...

Go

Giới thiệu Laravel Dusk: Testing Todo App

Hôm nay, tôi sẽ kiểm thử ứng dụng với Laravel Dusk. Bắt đầu với việc giới thiệu tổng quan về Laravel Dusk, cách bạn thiết lập Laravel Dusk và sau đó là quá...

PHP

Bắt đầu với Authentication (sử dụng Node.js và MondoDB)

Xác thực là một vấn đề quan trọng khi tạo các ứng dựng web động. Bài viết này sẽ làm rõ mọi thứ và cung cấp một hướng dẫn cơ bản

Node.js

Quản lý các môi trường khác nhau trong Xcode.

Có một tình huống như sau, sau khi đã code và test xong, app của bạn đã sẵn sàng để release. Nhưng có một vấn đề ở đây, đó là tất cả cá API key, URL, icon hay...

iOS

Cài đặt hệ thống CI với Gitlab CI

LỜI NÓI ĐẦU: Chắc các bạn đã từng nghe nói đến hệ thống tích hợp liên tục (continuous integration) và một số gương mặt nổi tiếng trong đó phải kể đến :Jenkins,...

Git

Golang embedded type - Kế thừa trong Go

Go không phải một ngôn ngữ hướng đối tượng. Tuy nhiên chúng ta có thể áp dụng một số ưu điểm của hướng đối tượng vào trong Go. Chúng ta...

Go

Blockchain: Demo đơn giản sử dụng Swift

Trong demo này chúng ta sẽ cũng tìm hiểu khái quát về blockchain

lập trình

ARKit: Demo Rocketship

Physics Body là gì? Nó là các nguyên tắc mô phỏng lại các node di truyền của SceneKit, để dùng các bạn cần gọi đến đối tượng SCNPhysicBody và add nó vào...

Hỗ trợ trực tuyến