Học Go cấp tốc Phần 3: Arrays và Slices

Array (mảng) trong Go tương tự các ngôn ngữ khác, tuy nhiên nó có kích thước cố định (fixed size) và các phần tử bên trong phải cùng loại dữ liệu

Go

Học Go cấp tốc Phần 2: Điều khiển luồng với if, else, switch và defer

Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách điều khiển luồng dữ liệu trong Go.

Go

Học Go cấp tốc Phần 1: Packages, variables và functions

Go (hay thường được gọi là Golang) là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được tạo ở Google vào năm 2009 bởi Robert Griesemer, Rob Pike, và...

Go

BEM theo ví dụ

BEM theo ví dụ

Tổng kết buổi tham quan công ty BraveBits

Thứ 3, ngày 13/03/2018, Techmaster đã tổ chức cho các học viên tham quan công ty BraveBits. Techmaster cảm ơn công ty BraveBits đã...

TechMaster

Kiến trúc sạch với Golang

Sau khi đọc bài viết "Clean Architecture Concept" của bác Bob, (một chuyên gia về kiến trúc phần mềm), tôi thử thực hiện theo bằng cách áp dụng với Golang. Kiến...

Go

Lập trình Golang trên MacOSX

Hướng dẫn cài đặt, lập trình Golang trên MacOSX

Go

Thăm quan học hỏi quy trình thiết kế web chuyên nghiệp tại công ty BraveBits vào ngày 13/03/2018

Thăm quan học hỏi quy trình thiết kế web chuyên nghiệp tại công ty BraveBits 

TechMaster

Health Checks, Rate Limiting và Request Size Limiting Kong Api qua Konga

Việc tạo mới API đã được nhắc đến ở bài viết trước  https://techmaster.vn/posts/34568/them-moi-va-bao-mat-api-trong-kong-api-gateway. Sau khi tạo mới,...

Microservice

Thêm mới và bảo mật API trong Kong API Gateway

Kong cung cấp một RESTful Admin API cho phép chúng ta thực hiện việc cấu hình và quản lý các API. Mặc định Admin API sẽ lắng nghe ở cổng 8001 và...

Docker

Hướng dẫn sử dụng Kong API Gateway bằng Docker

Để sử dụng Kong API  qua Docker, bạn cần cài đặt Docker. Kong cần kết nối vào database hoặc là Postgresql hoặc là Casandra

Microservice

Sport Day Techmaster ngày 2/3/2018: cầu lông - chèo thuyền kayak

Ngày 2/3/2018, Techmaster tổ chức sport day. Hoạt động sẽ gồm có: Chạy bộ - kéo co Đánh cầu lông Bơi thuyền: Techmaster hiện có 2 thuyền hơi. Bạn nào đăng ký...

TechMaster
Hỗ trợ trực tuyến