Lập trình di động IOS Swift online
Tư vấn viên: Phạm Thị Mẫn Email: phamman@techmaster.vn Số điện thoại: 0963023185

🍎 Tại sao nên lập trình IOS với Swift?

Swift là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và trực quan được tạo bởi Apple để tạo ứng dụng cho iOS, Mac, Apple TV và Apple Watch. Nó được thiết kế để cung cấp cho các nhà phát triển độc lập hơn. Swift rất dễ sử dụng và là mã nguồn mở, vì vậy bất cứ ai có ý tưởng đều có thể tạo ra một điều gì đó thông qua ngôn ngữ này.

🍎 Ưu điểm của khóa học

 • Khóa học từ cơ bản đến nâng cao. Dành cho người mới bắt đầu, chưa từng học lập trình hoặc cho những ai muốn ôn lại kiến thức căn bản về lập trình ios.
 • Giáo trình được xây dựng theo chuẩn Microlearning có hand-on-lab chia thành từng bước nhỏ
 • Nội dung phong phú bao gồm video, lý thuyết và quiz luyện tập sau mỗi bài học
 • Ví dụ mẫu nhiều, trực quan, thú vị

🍎 Bạn cần chuẩn bị gì cho khóa học?

Không có cần gì nhiều ngoài một chiếc máy tính thuộc hệ điều hành MacOSX. Bạn có thể đầu tư một chiếc MacBook hoặc cài Hackintosh.

Liên hệ chuyên gia cài Hackintosh:

🍎 Tham khảo đồ án, bài tập của học viên lớp di động tại đây

Chú ý: Khóa học đang trong quá trình phát triển và được cập nhật liên tục.

Giáo trình
0. Nhập môn với ngôn ngữ Swift
 •  Đặc điểm của Swift- B1158
 •  Đặc điểm của Swift- B2160
 • Đặc điểm của Swift- B3
 •  Biến trong Swift: var và let- B1393
 • Biến trong Swift: var và let- B2
 •  Kiểu dữ liệu- B1250
 • Kiểu dữ liệu- B2
 • Toán tử- B1
 • Toán tử- B2
 • Chuỗi và kí tự- B1
 • Chuỗi và kí tự- B2
 • Chuỗi và kí tự- B3
 • Collection Types- B1
 • Collection Types- B2
 • Collection Types- B3
 • Collection Types- B4
 • Các lệnh rẽ nhánh if ... else và switch ... case- B1
 • Các lệnh rẽ nhánh if ... else và switch ... case- B2
 • Các lệnh rẽ nhánh if ... else và switch ... case- B3
 •  Optional406
 • Các loại vòng lặp- B1
 • Các loại vòng lặp- B2
 • Hàm
 • Class, struct- B1
 • Class, struct- B2
 • Class, struct- B3
 • Bài tập tổng hợp- B1
 • Bài tập tổng hợp- B2
 • Style và quy tắc viết code
3. Text Views
4. Content Views - hiển thị nội dung
 • UIImageView
 • UIProgressView
5. NSTimer - bộ định giờ
 • NSTimer in Swift
 • Ứng dụng đếm giờ- B1
 • Ứng dụng đếm giờ- B2
 • Ứng dụng đếm giờ- B3
 • Ứng dụng đồng hồ- B1
 • Ứng dụng đồng hồ- B2
 • Ứng dụng đồng hồ- B3
 • Ứng dụng đồng hồ- B4
6. Auto Layout
 • Tổng quan về AutoLayout
 • AutoLayout giao diện- B1
 • AutoLayout giao diện- B2
 • AutoLayout sử dụng Code- B1
 • AutoLayout sử dụng Code- B2
7. UIGestureRecogziner - tương tác từ người dùng
 • Envent Handling - xử lý tương tác từ người dùng
9. Truyền dữ liệu giữa các màn hình
10. Container Views - tổ chức và trình bày các tập dữ liệu lớn
11. Thư viện ngoài
 • Cài đặt thư viện
 • Một số thư viện hay dùng trong Swift
12. Âm thanh và Video
 • AVFoundation- B1
 • AVFoundation- B2
13. Core Data - lưu trữ dữ liệu local
14. Local Data - Realm
15. Kết nối Rest API
16. Firebase
 • Giới thiệu
 • Tích hợp Firebase vào dự án
 • Firebase Authenticate
 • Firebase Firestore
 • Firebase RealTime
 • Firebase Storage
17. Memory in iOS
 • Vấn đề memory- B1
 • Vấn đề memory- B2
 • Vấn đề memory- B3
18. iOS Concurrency
 • Threading
 • Grand Center Dispatch- B1
 • Grand Center Dispatch- B2
 • Grand Center Dispatch- B3
19. Tích hợp Google Maps
 • Cài đặt SDK
 • Thêm Map với một Marker
 • Lấy vị trí hiện tại của thiết bị
Danh sách các lớp học
 1. IOS online 1

  Khai giảng ngày: 16-02-2022

  Học phí: 500,000đ

  Hình thức học: Xem video

Giảng viên
Tào Thúy Quỳnh
Tào Thúy Quỳnh
Có 4 năm kinh nghiệm lập trình di động, thành thạo lập trình iOS, React Native, Flutter. Giảng dạy các khoá di động iOS Swift tại Techmaster Hiện đang là Lập trình viên di động tại Newwave Solution.