Techmaster cam kết bảo vệ thông tin cá nhân học viên cũng như khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Để liên lạc qua email khi cần thiết.

b) Phạm vi sử dụng thông tin
Chỉ sử dụng trong nội bộ web site https://techmaster.vn.

c) Thời gian lưu trữ thông tin
Vĩnh viễn cho đến khi người dùng xóa tài khoản.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
Chỉ có nhân viên hỗ trợ khách hàng được đào tạo an toàn thông tin được tiếp cận thông tin căn bản của khách hàng như họ tên, số di động, email.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình
Techmaster Vietnam. Hotline: +842 899 959 928, Email: cuong@techmaster.vn

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin
Login trực tiếp vào tài khoản của mình, chỉnh sửa và lưu lại. Người dùng có thể tự khóa tài khoản của mình.

f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo
Techmaster Vietnam. Hotline: +842 899 959 928, Email: cuong@techmaster.vn