Spring Boot - Web Back End
Tư vấn viên: Hương Thanh Email: huong@techmaster.vn Số điện thoại: 0382416368

Spring Boot là một module của Spring Framework giúp giảm tải các cấu hình cho phép xây dựng nhanh chóng một ứng dụng độc lập. Spring Boot cung cấp sẵn các Embedded HTTP servers (Tomcat, Jetty, …), các plugins để phát triển và test một cách dễ dàng.

Khóa học sẽ giúp học viên tiếp cận với Spring Boot, nắm vững các kiến thức cần thiết để xây dựng được các ứng dụng web theo mô hình MVC. Học viên được hướng dẫn thực hành theo một project mẫu xuyên suốt các buổi học.  Link trang web tĩnh demo: https://cody0203.github.io/normal-obo-stadium/

YÊU CẦU

Chú ý: Đây cũng là học phần quan trọng nhất trong Lộ trình Web Full-stack với Spring Boot cho người mới bắt đầu

Giáo trình chi tiết 26 buổi học:

26 buổi x 3 tiếng. Thực hành 80% tại phòng lab.

 • Tạo dự án Spring Boot, tìm hiểu về cấu trúc project, cách sự dụng Maven
 • Spring Bean, Annotation
 • Spring Bean Lify Cycle, hứng và xử lý sự kiện
 • @Controller - @Service - @Repository
 • Thymeleaf, demo 1 trang web cụ thể (như shop bán giày, …)
 • Thực hành tạo REST API cho shop bán giày
 • Validate dữ liệu, xử lý lỗi và loggin
 • Kết tới với cơ sở dữ liệu thông qua JPA, cách cấu hình CSDL
 • Thực hành thiết kế CSDL cho shop bán giày
 • Chi tiết về Spring Data JPA, Transaction, Named Query, …
 • Bảo mật REST với Json Web Token, JWT. Tìm hiểu về các cơ chế bảo mật
 • Caching, tăng tốc trang web, cách ứng dụng
 • Kiểm thử với JUnit, viết và chạy test
 • Tích hợp các service: Gửi email, giao tiếp với RabbitMQ, …
 • Đóng gói và triển khai ứng dụng với Docker, cài đặt Https
 • Socket STOMP, lập trình server ứng dụng chơi cờ caro
 • Cải tiến shop bán giày, bổ sung các trang admin, …
Danh sách các lớp học
 1. Spring Boot - Web Back End

  Học phí: 6,900,000đ

  Hình thức học: Phòng lab

Giảng viên
Bùi Hiên
Bùi Hiên

- Lập trình viên Fullstack tại Techmaster Việt Nam

- Giảng viên các khóa lập trình ngắn hạn, dài hạn của Techmaster

Trần Văn Thịnh
Trần Văn Thịnh
Lập trình viên Full Stack Spring Boot + React tại liên doanh CMC -IBMM Giảng viên Spring Boot
Trịnh Minh Cường
Trịnh Minh Cường
 • - Mình bắt đầu lập trình Pascal từ năm 1993, với chiếc máy PC 2Mb RAM, 40Mb ổ cứng.
 • - Đến nay, đã hoàn thành gần 60 dự án phần mềm lớn nhỏ.
 • - Mình dạy lớp iOS, Node.js tại Techmaster.
 • - Ngoài ra mình còn làm cố vấn công nghệ cho các nhóm khởi nghiệp, kiêm quản lý dự án tại Techmaster.
 • - Mình bơi mỗi ngày 2000 mét.