2019
30
Tháng 10
 Thứ 2 , 4 , 6
 14h00 - 17h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2019
06
Tháng 11
Giảng viên: Trịnh Minh Cường
 Thứ 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2019
14
Tháng 11
Giảng viên: Nguyễn Đình Cường
 Thứ 2 , 5
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2019
16
Tháng 11
Giảng viên: Lê Văn Dũng
 Thứ 7
 15h00 - 18h00
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2019
18
Tháng 11
 Thứ 2 , 4
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2019
19
Tháng 11
 Thứ 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2019
19
Tháng 11
Giảng viên: Phạm Thị Yến , Nguyễn Hàn Duy , Trịnh Minh Thúy , Lê Chí Linh , Nguyễn Long
 Thứ 3 , 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2019
19
Tháng 11
 Thứ 3 , 5
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2019
20
Tháng 11
Giảng viên: Lương Minh Đức
 Thứ 2 , 4 , 6
 14h00 - 17h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2019
22
Tháng 11
Giảng viên: Trịnh Minh Thúy
 Thứ 3 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký

Cơ sở Tố Hữu: Tầng 12A, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, Hà Nội


Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu: Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội

FREE