2020
01
Tháng 12
Giảng viên: Bùi Văn Hiên
 Thứ 3 , 5
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
05
Tháng 12
Giảng viên: Nguyễn Hàn Duy , Bùi Văn Hiên , Hoàng Trung Nguyên
 Thứ 4 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
07
Tháng 12
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Trần Hữu Cương , Đoàn Quang Hoà
 Thứ 2 , 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
08
Tháng 12
Giảng viên: Nguyễn Hàn Duy
 Thứ 3 , 5
 18h30 - 21h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
08
Tháng 12
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Trần Hữu Cương
 Thứ 3 , 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
10
Tháng 12
 Thứ 3 , 5 , 7
 9h00 - 12h00
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2020
11
Tháng 12
Giảng viên: Phạm Tiến Thành , Trần Hữu Cương , Ngô Lê Nhật Minh
 Thứ 2 , 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2020
15
Tháng 12
Giảng viên: Nguyễn Hàn Duy , Quang Minh Phạm
 Thứ 3 , 5
 18h30 - 21h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
22
Tháng 12
Giảng viên: Tào Thúy Quỳnh
 Thứ 3 , 5
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2020
22
Tháng 12
 Thứ 3 , 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2020
27
Tháng 12
 Thứ Chủ nhật
 9h00 - 12h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký

Cơ sở Tố Hữu: Tầng 12A, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, Hà Nội


Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu: Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội