2019
26
Tháng 11
Giảng viên: Phạm Thị Yến , Nguyễn Hàn Duy , Trịnh Minh Thúy , Lê Chí Linh , Nguyễn Long
 Thứ 3 , 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2019
13
Tháng 12
Giảng viên: Trịnh Minh Cường
 Thứ 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2019
17
Tháng 12
Giảng viên: Nguyễn Văn Tú
 Thứ 3 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2019
17
Tháng 12
Giảng viên: Nguyễn Hàn Duy
 Thứ 3 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2019
19
Tháng 12
Giảng viên: Nguyen Quang Diep
 Thứ 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2019
20
Tháng 12
Giảng viên: Lương Minh Đức
 Thứ 2 , 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2019
23
Tháng 12
Giảng viên: Phạm Thị Yến , Đặng Quang Huy , Nguyễn Thành Long , Nguyễn Hàn Duy
 Thứ 2 , 4 , 6
 9h00 - 12h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2019
24
Tháng 12
 Thứ 3 , 5 , 7
 14h00 - 17h00
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2019
25
Tháng 12
Giảng viên: Nguyễn Thành Long , Tào Quỳnh
 Thứ 2 , 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký

Cơ sở Tố Hữu: Tầng 12A, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, Hà Nội


Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu: Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội

FREE