Khai giảng (7 lớp)

Lộ trình đào tạo Web Front End + React (6 tháng)

20 Tháng 9

Lộ trình đào tạo Web Front End + React (6 tháng)
Thứ 2, 4, 6
18:30 - 21:00
Cơ sở Tố Hữu
11,900,000 VNĐ
Lộ trình đào tạo Lập trình di động iOS (4 tháng)

27 Tháng 9

Lộ trình đào tạo Lập trình di động iOS (4 tháng)
Thứ 2, 4, 6
18:30 - 21:30
Cơ sở Tố Hữu
8,750,000 VNĐ
Lộ trình đào tạo Java Spring Boot Fullstack (8 tháng)

29 Tháng 9

Lộ trình đào tạo Java Spring Boot Fullstack (8 tháng)
Thứ 2, 4, 6
18:30 - 21:00
Cơ sở Tố Hữu
17,500,000 VNĐ
Lộ trình Flutter 5 tháng

30 Tháng 9

Lộ trình Flutter 5 tháng
Thứ 3, 5, 7
18:30 - 21:00
Cơ sở Tố Hữu
8,750,000 VNĐ
Lộ trình đào tạo DevOps

3 Tháng 10

Lộ trình đào tạo DevOps
Thứ 3, 5
19:30 - 21:00
Trực tuyến
4,500,000 VNĐ
Luyện thi FE

28 Tháng 9

Luyện thi FE
Thứ 3, 5, 7
19:00 - 20:30
Trực tuyến
11,000,000 VNĐ