Khai giảng (8 lớp)

Lộ trình đào tạo Lập trình di động iOS (4 tháng)

26 Tháng 6

Lộ trình đào tạo Lập trình di động iOS (4 tháng)
Thứ 2, 4, 6
18:30 - 21:30
Cơ sở Tố Hữu
8,750,000 VNĐ
Lộ trình đào tạo Java Spring Boot Fullstack (8 tháng)

27 Tháng 6

Lộ trình đào tạo Java Spring Boot Fullstack (8 tháng)
Thứ 3, 5, 7
18:30 - 21:00
Cơ sở Tố Hữu
17,500,000 VNĐ
Lộ trình Flutter 5 tháng

27 Tháng 6

Lộ trình Flutter 5 tháng
Thứ 3, 5, 7
18:30 - 21:00
Cơ sở Tố Hữu
8,750,000 VNĐ
Lộ trình đào tạo DevOps

29 Tháng 6

Lộ trình đào tạo DevOps
Thứ 4, 7
19:30 - 21:00
Trực tuyến
4,500,000 VNĐ
Lộ trình đào tạo Web Front End + React (6 tháng)

29 Tháng 6

Lộ trình đào tạo Web Front End + React (6 tháng)
Thứ 3, 5, 7
18:30 - 21:00
Cơ sở Tố Hữu
11,900,000 VNĐ
Learn AWS The Hard Way

19 Tháng 6

Learn AWS The Hard Way
Thứ 4, 7
19:30 - 21:00
Trực tuyến
8,000,000 VNĐ