2020
13
Tháng 08
Giảng viên: Nguyễn Chiến Thắng
 Thứ 5
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2020
14
Tháng 08
Giảng viên: Tào Thúy Quỳnh , Lê Đình Đức
 Thứ 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
15
Tháng 08
Giảng viên: Lê Văn Dũng
 Thứ 7
 9h00 - 12h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
15
Tháng 08
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Đặng Quang Huy , Nguyễn Hàn Duy , Bùi Văn Hiên
 Thứ 3 , 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
18
Tháng 08
Giảng viên: Nguyễn Hàn Duy
 Thứ 3 , 6
 18h30 - 21h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
20
Tháng 08
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Tào Thúy Quỳnh , Hoàng Trung Nguyên
 Thứ 3 , 5
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
20
Tháng 08
Giảng viên: Trịnh Minh Cường
 Thứ 3 , 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký

Cơ sở Tố Hữu: Tầng 12A, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, Hà Nội


Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu: Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội