2019
20
Tháng 08
Giảng viên: Phạm Thị Yến
 Thứ 3 , 5
 14h00 - 17h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2019
23
Tháng 08
Giảng viên: Nguyễn Đức Hoàng
 Thứ 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2019
27
Tháng 08
Giảng viên: Trịnh Minh Cường
 Thứ 3 , 5
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2019
04
Tháng 09
Giảng viên: Nguyễn Thành Long , Nguyễn Hàn Duy , Trịnh Minh Thúy , Lương Minh Đức
 Thứ 2 , 4 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2019
04
Tháng 09
 Thứ 2 , 4 , 6
 14h00 - 17h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký

Cơ sở Tố Hữu: Tầng 12A, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, Hà Nội


Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu: Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội