2021
28
Tháng 07
Giảng viên: Hoàng Văn Công
 Thứ 2 , 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
29
Tháng 07
Giảng viên: Đặng Quang Huy , Tào Thúy Quỳnh
 Thứ 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
07
Tháng 08
 Thứ 3 , 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2021
10
Tháng 08
 Thứ 3 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
12
Tháng 08
 Thứ 3 , 5 , 7
 14h00 - 17h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
12
Tháng 08
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Trịnh Minh Thúy , Nguyễn Xuân Ba , Lục Thanh Ngọc
 Thứ 3 , 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
13
Tháng 08
Giảng viên: Nguyễn Hàn Duy , Quang Minh Phạm , Nguyễn Như Thưởng
 Thứ 2 , 6
 18h30 - 21h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
14
Tháng 08
Giảng viên: Tào Thúy Quỳnh , Lê Đình Đức , Lê Văn Việt
 Thứ 2 , 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký

Cơ sở Tố Hữu: Tầng 12A, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, Hà Nội


Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu: Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội