2020
17
Tháng 02
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Phạm Đình Khánh
 Thứ 2 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2020
20
Tháng 02
Giảng viên: Quang Le
 Thứ 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
27
Tháng 02
Giảng viên: Phạm Thị Yến
 Thứ 3 , 5
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2020
10
Tháng 03
Giảng viên: Trịnh Minh Cường
 Thứ 3 , 5 , 7
 18h30 - 21h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
10
Tháng 03
Giảng viên: Đặng Quang Huy , Lê Chí Linh
 Thứ 3 , 5 , 7
 14h00 - 17h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
11
Tháng 03
Giảng viên: Đào Văn Đức
 Thứ 2 , 4
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
11
Tháng 03
Giảng viên: Đặng Quang Huy , Lương Minh Đức
 Thứ 2 , 4 , 6
 18h30 - 21h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
20
Tháng 03
Giảng viên: Phạm Thị Yến , Đặng Quang Huy , Đặng Minh Tuấn
 Thứ 2 , 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký

Cơ sở Tố Hữu: Tầng 12A, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, Hà Nội


Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu: Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội

FREE