2020
31
Tháng 03
Giảng viên: Đặng Quang Huy , Lê Chí Linh
 Thứ 3 , 5 , 7
 14h00 - 17h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
06
Tháng 04
Giảng viên: Đặng Quang Huy , Lương Minh Đức
 Thứ 2 , 4 , 6
 18h30 - 21h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
06
Tháng 04
Giảng viên: Phạm Thị Yến , Đặng Quang Huy , Đặng Minh Tuấn
 Thứ 2 , 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2020
07
Tháng 04
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Lưu Minh Sao Khuê , Nguyễn Chiến Thắng , Phạm Hữu Quang
 Thứ 3 , 6
 18h30 - 21h00
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2020
08
Tháng 04
Giảng viên: Đào Văn Đức
 Thứ 2 , 4
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
11
Tháng 04
Giảng viên: Trịnh Minh Cường
 Thứ 3 , 7
 18h30 - 21h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
16
Tháng 04
Giảng viên: Nguyễn Hàn Duy , Bùi Văn Hiên
 Thứ 2 , 6
 18h30 - 21h15
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
20
Tháng 04
Giảng viên: Phạm Thị Yến
 Thứ 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
20
Tháng 04
 Thứ 2 , 6
 14h00 - 17h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
21
Tháng 04
Giảng viên: Đào Văn Đức
 Thứ 3 , 6
 18h30 - 21h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
28
Tháng 04
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Nguyễn Hàn Duy
 Thứ 3 , 5
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2020
30
Tháng 04
 Thứ 3 , 5
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
01
Tháng 05
Giảng viên: Nguyễn Hàn Duy
 Thứ 3 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký

Cơ sở Tố Hữu: Tầng 12A, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, Hà Nội


Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu: Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội

FREE