2021
06
Tháng 05
Giảng viên: Tào Thúy Quỳnh , Lê Đình Đức , Lê Văn Việt
 Thứ 2 , 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
17
Tháng 05
 Thứ 2 , 5
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2021
17
Tháng 05
Giảng viên: Hoàng Văn Công , Trịnh Minh Cường , Trịnh Minh Thúy , Nguyễn Xuân Ba , Lục Thanh Ngọc
 Thứ 2 , 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
19
Tháng 05
Giảng viên: Quang Minh Phạm , Trần Văn Thuyết
 Thứ 4 , 7
 18h30 - 21h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
20
Tháng 05
Giảng viên: Tào Thúy Quỳnh , Bùi Văn Hiên , Nguyễn Xuân Ba
 Thứ 3 , 5 , 7
 9h00 - 12h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
20
Tháng 05
Giảng viên: Đặng Quang Huy , Tào Thúy Quỳnh
 Thứ 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
22
Tháng 05
Giảng viên: Tào Thúy Quỳnh , Bùi Văn Hiên
 Thứ 7
 14h00 - 17h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
23
Tháng 05
 Thứ Chủ nhật
 9h00 - 12h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
25
Tháng 05
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Đặng Quang Huy , Nguyễn Xuân Ba
 Thứ 3 , 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
15
Tháng 06
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Trịnh Minh Thúy , Nguyễn Xuân Ba , Lục Thanh Ngọc
 Thứ 3 , 5 , 7
 9h00 - 12h00
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký

Cơ sở Tố Hữu: Tầng 12A, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, Hà Nội


Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu: Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội