2021
04
Tháng 03
Giảng viên: Nguyễn Hàn Duy , Quang Minh Phạm
 Thứ 3 , 5
 18h30 - 21h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
06
Tháng 03
Giảng viên: Hoàng Văn Công , Trịnh Minh Cường , Trịnh Minh Thúy , Tào Thúy Quỳnh , Lục Thanh Ngọc , Ngô Lê Nhật Minh
 Thứ 3 , 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2021
09
Tháng 03
Giảng viên: Tào Thúy Quỳnh
 Thứ 3 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2021
10
Tháng 03
 Thứ 2 , 4 , 6
 9h00 - 12h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
12
Tháng 03
Giảng viên: Lê Đình Quang , Nguyễn Xuân Ba
 Thứ 2 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2021
13
Tháng 03
 Thứ 3 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
13
Tháng 03
 Thứ Chủ nhật
 9h00 - 12h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
13
Tháng 03
Giảng viên: Đặng Quang Huy , Tào Thúy Quỳnh
 Thứ 4 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
15
Tháng 03
Giảng viên: Hoàng Văn Công
 Thứ 2 , 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
18
Tháng 03
Giảng viên: Đặng Quang Huy , Lê Khả Sỹ
 Thứ 3 , 5
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
24
Tháng 03
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Đặng Quang Huy , Nguyễn Xuân Ba , Bùi Hiên
 Thứ 2 , 4 , 6
 9h00 - 12h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
19
Tháng 04
Giảng viên: Trịnh Minh Cường
 Thứ 2 , 4
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký

Cơ sở Tố Hữu: Tầng 12A, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, Hà Nội


Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu: Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội