2022
21
Tháng 9
 Thứ 2 , 4 , 6
 18:30 - 21:30
 Cơ sở Dịch Vọng Hậu
Đăng ký
2022
5
Tháng 9
 Thứ 2 , 4 , 6
 19:00 - 22:00
 Cơ sở Dịch Vọng Hậu
Đăng ký
2022
3
Tháng 9
 Thứ 3 , 5 , 7
 18:30 - 21:30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2022
30
Tháng 8
 Thứ 3 , 5
 18:30 - 21:00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2022
25
Tháng 8
 Thứ 3 , 5 , 7
 18:30 - 21:30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2022
23
Tháng 8
 Thứ 3 , 6
 19:00 - 20:00
 Cơ sở Dịch Vọng Hậu
Đăng ký
2022
23
Tháng 8
 Thứ 3 , 5 , 7
 18:30 - 21:30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2022
23
Tháng 8
 Thứ 3 , 5 , 7
 18:30 - 21:30
 Cơ sở Dịch Vọng Hậu
Đăng ký
2022
17
Tháng 8
 Thứ 2 , 4 , 6
 18:30 - 21:30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2022
16
Tháng 8
 Thứ 3 , 5 , 7
 18:30 - 21:30
 Cơ sở Dịch Vọng Hậu
Đăng ký
2022
29
Tháng 7
 Thứ 2 , 4 , 6
 18:30 - 21:30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2022
28
Tháng 7
 Thứ 3 , 5 , 7
 19:00 - 22:00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2022
15
Tháng 7
 Thứ 2 , 6
 09:00 - 11:30
 Cơ sở Dịch Vọng Hậu
Đăng ký
2022
5
Tháng 7
 Thứ 3 , 5 , 7
 18:30 - 21:30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký

Cơ sở 1: Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội


Cơ sở 2: Tầng 12A, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, Hà Nội


Cơ sở 3: Tầng 5, số 13 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội