2020
23
Tháng 05
Giảng viên: Tào Thúy Quỳnh
 Thứ 4 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
30
Tháng 05
Giảng viên: Đặng Quang Huy , Tào Thúy Quỳnh
 Thứ 3 , 7
 9h00 - 12h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
03
Tháng 06
Giảng viên: Phạm Thị Yến , Trịnh Minh Cường , Đặng Quang Huy , Tào Thúy Quỳnh
 Thứ 2 , 4 , 6
 18h45 - 21h45
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
10
Tháng 06
Giảng viên: Đặng Quang Huy , Nguyễn Thanh Tùng , Lương Minh Đức
 Thứ 2 , 4 , 6
 14h00 - 17h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
12
Tháng 06
Giảng viên: Nguyễn Hàn Duy , Bùi Văn Hiên
 Thứ 2 , 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2020
13
Tháng 06
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Nguyễn Hàn Duy
 Thứ 3 , 5 , 7
 9h00 - 12h00
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2020
18
Tháng 06
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Lê Đình Quang
 Thứ 3 , 5
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
20
Tháng 06
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Nguyễn Đức Hoàng , Tào Thúy Quỳnh
 Thứ 3 , 7
 14h00 - 17h00
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký

Cơ sở Tố Hữu: Tầng 12A, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, Hà Nội


Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu: Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội

FREE