2020
24
Tháng 09
Giảng viên: Đặng Quang Huy , Tào Thúy Quỳnh , Bùi Văn Hiên , Nguyễn Xuân Ba
 Thứ 3 , 5 , 7
 9h00 - 12h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
26
Tháng 09
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Nguyễn Hàn Duy , Nguyễn Xuân Ba
 Thứ 3 , 7
 14h30 - 17h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
26
Tháng 09
Giảng viên: Đặng Quang Huy , Tào Thúy Quỳnh
 Thứ 3 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
26
Tháng 09
Giảng viên: Tào Thúy Quỳnh , Lê Đình Đức
 Thứ 4 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
28
Tháng 09
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Lê Đình Quang
 Thứ 2 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
28
Tháng 09
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Nguyễn Hàn Duy
 Thứ 2 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
02
Tháng 10
Giảng viên: Vũ Công Minh , Trần Hữu Cương
 Thứ 2 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
05
Tháng 10
Giảng viên: Quang Minh Phạm
 Thứ 2 , 6
 18h30 - 21h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
13
Tháng 10
Giảng viên: Phạm Tiến Thành , Ngô Lê Nhật Minh
 Thứ 3 , 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký

Cơ sở Tố Hữu: Tầng 12A, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, Hà Nội


Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu: Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội