2021
10
Tháng 12
Giảng viên: Nguyễn Hàn Duy , Quang Minh Phạm , Nguyễn Như Thưởng
 Thứ 2 , 6
 18h30 - 21h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
14
Tháng 12
 Thứ 3 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
20
Tháng 12
Giảng viên: Đặng Quang Huy , Bùi Hiên , Nguyễn Xuân Ba
 Thứ 2 , 4 , 6
 19h00 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
21
Tháng 12
Giảng viên: Tào Thúy Quỳnh , Lê Đình Đức , Lê Văn Việt
 Thứ 3 , 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
23
Tháng 12
 Thứ 3 , 5 , 7
 14h00 - 17h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
25
Tháng 12
 Thứ 3 , 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
25
Tháng 12
 Thứ 3 , 7
 18h30 - 21h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
27
Tháng 12
 Thứ 3 , 5 , 7
 14h00 - 17h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
28
Tháng 12
 Thứ 3 , 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2022
07
Tháng 01
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Đặng Quang Huy , Lục Thanh Ngọc
 Thứ 2 , 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký

Cơ sở Tố Hữu: Tầng 12A, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, Hà Nội


Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu: Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội