2021
22
Tháng 10
Giảng viên: Tào Thúy Quỳnh , Lê Đình Đức , Lê Văn Việt
 Thứ 2 , 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
25
Tháng 10
 Thứ 2 , 6
 18h30 - 20h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
25
Tháng 10
 Thứ 2 , 4 , 6
 9h00 - 12h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
25
Tháng 10
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Đặng Quang Huy , Lục Thanh Ngọc
 Thứ 2 , 4 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2021
26
Tháng 10
 Thứ 3 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
29
Tháng 10
Giảng viên: Nguyễn Hàn Duy , Quang Minh Phạm , Nguyễn Như Thưởng
 Thứ 2 , 6
 18h30 - 21h00
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký

Cơ sở Tố Hữu: Tầng 12A, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, Hà Nội


Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu: Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội