2021
10
Tháng 8
Giảng viên: Mr. Hieu
 Thứ 3 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
28
Tháng 4
Giảng viên: Mai Đức Duy
 Thứ 3 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2021
26
Tháng 4
Giảng viên: Kiều Văn Tính , Mr. Hieu
 Thứ 3 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
27
Tháng 3
Giảng viên: Mai Đức Duy
 Thứ 3 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2021
27
Tháng 2
Giảng viên: Tào Thúy Quỳnh , Đặng Quang Huy
 Thứ 3 , 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
21
Tháng 11
Giảng viên: Hoàng Trung Nguyên , Mr. Hieu
 Thứ 3 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
26
Tháng 9
Giảng viên: Đặng Quang Huy , Tào Thúy Quỳnh
 Thứ 3 , 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
24
Tháng 8
Giảng viên: Hoàng Trung Nguyên , Trịnh Minh Cường , Mr. Hieu
 Thứ 3 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Đăng ký
2020
30
Tháng 6
Giảng viên: Tào Thúy Quỳnh , Đặng Quang Huy
 Thứ 3 , 5 , 7
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký
2020
28
Tháng 4
Giảng viên: Trịnh Minh Cường , Nguyễn Đức Hoàng
 Thứ 3 , 6
 18h30 - 21h30
 Cơ sở Tố Hữu
Đăng ký

Cơ sở Tố Hữu: Tầng 12A, tòa nhà Viwaseen Tower, số 48, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, Hà Nội


Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu: Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội