Khai giảng (3 lớp)

Lộ trình PHP Fullstack (6,5 tháng - cam kết việc làm)

7 Tháng 12

Lộ trình PHP Fullstack (6,5 tháng - cam kết việc làm)
Thứ 2 , 4 , 6
18:30 - 21:30
Cơ sở Dịch Vọng Hậu
20,500,000 VNĐ
Spring Boot - Web Back End

5 Tháng 12

Spring Boot - Web Back End
Thứ 2 , 4 , 6
18:30 - 21:30
Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
12,000,000 VNĐ
Java cấu trúc dữ liệu - giải thuật

5 Tháng 1

Java cấu trúc dữ liệu - giải thuật
Thứ 3 , 5 , 7
18:30 - 21:30
Cơ sở Dịch Vọng Hậu
4,500,000 VNĐ