Lập trình web với Spring Boot online
Tư vấn viên: Đức Thịnh Email: thinh@techmaster.vn Số điện thoại: 0987273764

Bạn biết Java core…

Bạn biết một chút HTML, CSS, JS…

Bạn biết SQL cơ bản…

Và bạn muốn dựng website hoàn chỉnh.

👉 HÃY BẮT TAY VỚI SPRING BOOT. Spring Boot là một dự án nổi bật trong hệ sinh thái Spring Framework với mục tiêu giúp phát triển ứng dụng nhanh, độc lập, giảm cấu hình mà chỉ cần “just run”.

❓ Spring Boot có gì hay ho

 • Giúp xây dựng ứng dụng Spring độc lập (stand-alone).
 • Giúp xây dựng gần như là mọi thứ, từ REST API, WebSocket, Web, Streaming và nhiều hơn thế.
 • Giúp giảm rất nhiều thời gian phát triển ứng dụng bằng việc tối ưu công đoạn cấu hình và không yêu cầu cấu hình thông qua XML.
 • Nhúng trực tiếp Tomcat, Jetty, Undertow… do đó không cần phải triển khai tập tin WAR.
 • Tích hợp một loạt các mô-đun khác nhau trong họ hàng Spring như Spring Data, Spring MVC, Spring Security, Spring JDBC, Spring ORM…
 • Dễ dàng để phát triển các ứng dụng Spring dựa trên Java hoặc Groovy.
 • Hỗ trợ nhiều IDE như Spring Tool Suite, IntelliJ IDEA và NetBeans.

⇒ Đây là lý do vì sao Spring Boot rất HOT trong lập trình Java back-end.

Ưu điểm khóa học

 • Giáo trình được xây dựng theo chuẩn Microlearning có hand-on-lab chia thành từng bước nhỏ
 • Nội dung phong phú bao gồm video, lý thuyết và quiz luyện tập sau mỗi bài học
 • Nhiều ví dụ sourcecode tham khảo
 • Hướng dẫn làm project step by step

👉 Tham khảo khóa học Spring Boot offline

Giáo trình
0. Giới thiệu Java Spring Boot
1. Tạo Restful API
2. Tạo template HTML với engine Thymeleaf
 • Giới thiệu về Thymeleaf- B1
 • Giới thiệu về Thymeleaf- B2
 • GET request: render template HTML - B1
 •  GET request: render template HTML - B2333
 • GET request: render template HTML - B3
 • GET request: render template HTML - B4
 • Biến- B1
 • Biến- B2
 • Biến- B3
 • Biến- B4
 • Biến- B5
 • Câu lệnh điều kiện- B1
 • Câu lệnh điều kiện- B2
 • Câu lệnh điều kiện- B3
 • Toán tử elvis
 • Vòng lặp- B1
 • Vòng lặp- B2
 • th:class, th:style- B1
 • th:class, th:style- B2
 • th:class, th:style- B3
 • th:class, th:style- B4
3. Tạo template HTML với engine Thymeleaf (tiếp)
 • Đối tượng định nghĩa sẵn- B1
 • Đối tượng định nghĩa sẵn- B2
 • Đối tượng định nghĩa sẵn- B3
 • Fragment- B1
 • Fragment- B2
 • Fragment- B3
 • Layout - B1
 • Layout - B2
4. Spring Data JPA
5. Spring Data JPA (tiếp)
 • Entity Graph
 • Named Query- B1
 • Named Query- B2
 • Transaction - B1
 • Transaction - B2
 • Transaction - B3
 • Paging & Sorting- B1
 • Paging & Sorting- B2
6. Spring Security
 • Tìm hiểu về Spring Security- B1
 • Tìm hiểu về Spring Security- B2
 • Tìm hiểu về Spring Security- B3
 • Tìm hiểu về Spring Security- B4
 • Tìm hiểu về Spring Security- B5
 • Basic Authentication- B1
 • Basic Authentication- B2
 • Basic Authentication- B3
 • Basic Authentication- B4
 • Session-based Authentication- B1
 • Session-based Authentication- B2
 • Session-based Authentication- B3
 • Session-based Authentication- B4
 • Token-based Authentication- B1
 • Token-based Authentication- B2
 • Token-based Authentication- B3
 • Token-based Authentication- B4
 • Token-based Authentication- B5
 • CORS & CSRF- B1
 • CORS & CSRF- B2
7. Unit test
 • Giới thiệu về JUnit5- B1
 • Giới thiệu về JUnit5- B2
 • Giới thiệu về JUnit5- B3
 • Giới thiệu về Mockito- B1
 • Giới thiệu về Mockito- B2
 • Giới thiệu về Mockito- B3
 • Giới thiệu về Mockito- B4
 • Giới thiệu về Mockito- B5
 • @SpringBootTest, @TestConfiguration và @MockBean- B1
 • @SpringBootTest, @TestConfiguration và @MockBean- B2
 • @SpringBootTest, @TestConfiguration và @MockBean- B3
 • @WebMvcTest- B1
 • @WebMvcTest- B2
 • @DataJpaTest
8. Một số kĩ thuật nâng cao
 • Full-text search- B1
 • Full-text search- B2
 •  Spring Email- B1254
 • Spring Email- B2
 • Spring Email- B3
 • Spring Email- B4
 • Spring Email- B5
 • Giao tiếp với Kafka- B1
 • Giao tiếp với Kafka- B2
 • Giao tiếp với Kafka- B3
 • Giao tiếp với Kafka- B4
 • Giao tiếp với Kafka- B5
9. Hoàn thiện đồ án
 • Hoàn thiện bài tập cuối khóa- B1
 • Hoàn thiện bài tập cuối khóa- B2
Danh sách các lớp học
 1. Spring Boot Online

  Học phí: 500,000đ

  Hình thức học: Xem video

Giảng viên
Trịnh Minh Thúy
Trịnh Minh Thúy
 • - 2 năm kinh nghiệm lập trình Golang tại Techmaster Vietnam.
 • - Đã tham gia giảng dạy các lớp onlab: Java, Golang web, Java Spring Boot.
Bùi Hiên
Bùi Hiên

- Lập trình viên Fullstack tại Techmaster Việt Nam

- Giảng viên các khóa lập trình ngắn hạn, dài hạn của Techmaster