Hoàn học phí

Lớp online
- Trong vòng 4 ngày kể từ ngày được kích hoạt khóa học, nếu học viên không hài lòng về chất lượng giảng dạy. 
Bạn vui lòng gửi lại thông tin qua email: cuong@techmaster.vn hoặc liên hệ hotline:  090 220 9011. 
- Techmaster hoàn trả lại 100% học phí khóa học bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

+ Lớp offline <= 16 buổi
- Học viên học buổi đầu tiên nếu không hài lòng về chất lượng giảng dạy sẽ được hoàn trả lại 100% học phí đã đóng sau khi kết thúc buổi đầu tiên.

+ Lớp thực tập dài hạn
- Trong vòng 3 buổi học đầu tiên, học viên không thấy phù hợp được hoàn lại toàn bộ học phí những buổi còn lại.
 

Ưu đãi học phí

+ Lớp học offline: 
- Học viên đăng ký các khóa học offline tại Techmaster đi theo nhóm từ 2 người trở lên sẽ được giảm 200,000 VND/Học viên.

+ Ưu đãi chung : 
- Sinh viên nữ được giảm 20% học phí thực tập so với sinh viên nam.
- Học viên là bộ đội phục viên hay đang tại ngũ, không do cơ quan cử đi (tài trợ học phí) được giảm học phí 20% so với mức học phí người đi làm.
- Học viên tật nguyền, không có khả năng đi lại, khi tham gia khóa học trực tuyến được giảm 50% học phí.