Hoàn học phí

Lớp online
- Trong vòng 3 ngày kể từ ngày được kích hoạt khóa học, nếu học viên không hài lòng về chất lượng giảng dạy. 
Bạn vui lòng gửi lại thông tin qua email: cuong@techmaster.vn hoặc liên hệ hotline:  090 220 9011. 
- Techmaster 100% học phí bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

+ Lớp offline <= 16 buổi
- Học viên học buổi đầu tiên nếu không hài lòng về chất lượng giảng dạy, học viên được hoàn lại tất cả học phí đã đóng trừ đi học phí của buổi đầu tiên. Nếu học sang buổi thứ hai thì trung tâm không giải quyết yêu cầu hoàn học phí 

+ Lớp thực tập dài hạn
- Trong vòng 3 buổi học đầu tiên, học viên không thấy phù hợp được hoàn lại toàn bộ học phí đã đóng trừ đi học phí của các buổi đã học
- Sinh viên lớp thực tập dài hạn đi đầy đủ (chỉ nghỉ có phép dưới 5 buổi), hoàn thành 80% bài tập và bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp được cấp chứng chỉ, sau 60 ngày không xin được việc, Techmaster hoàn lại toàn bộ học phí đã đóng cộng thêm 5 triệu VND.
- Sinh viên học quá 3 buổi vì những lý do sau đây: tai nạn, trọng bệnh, lịch học thay đổi  có thể nhượng lại học phí còn lại cho sinh viên khác. Techmaster sẽ thu phí 1 triệu VND để làm các thủ tục quản lý, kiểm tra đầu vào sinh viên được nhượng lại khoá học. Chú ý Techmaster có quyền từ chối nếu sinh viên được nhượng lại khoá học nếu sinh viên đó không đủ điều kiện học đuổi theo khoá học.
 

Ưu đãi học phí

+ Lớp học offline: 
- Học viên đăng ký các khóa học offline tại Techmaster đi theo nhóm từ 2 người trở lên sẽ được giảm 200,000 VNĐ/học viên.

- Đối với khoá offline ngắn hạn, học viên cũ quay lại đăng ký khoá học được giảm 200,000 VNĐ/học viên

+ Ưu đãi chung : 
- Sinh viên nữ được giảm 20% học phí thực tập so với sinh viên nam.
- Học viên là bộ đội phục viên hay đang tại ngũ, không do cơ quan cử đi (tài trợ học phí) được giảm học phí 20% so với mức học phí người đi làm.
- Học viên tật nguyền, không có khả năng đi lại, khi tham gia khóa học trực tuyến được giảm 50% học phí.