Tạo 1 REST API phục vụ cho mục đích học tập trong 30 giây

16 tháng 07, 2020 - 7486 lượt xem

Bài hướng dẫn dành cho các Frontend Developer hoặc Mobile Developer (có thể gọi chung là Client Developer 😂).

Video demo: https://youtu.be/O6Agt4cLbfo.

Dựng Server local

- Yêu cầu máy tính đã cài và chạy được Git + NodeJS.

- Các bước thực hiện:

 1. Clone repository sau (hoặc fork về nếu muốn quản lý source code, nhớ star để ủng hộ tác giả): https://github.com/robinhuy/fake-rest-api-nodejs.git

   git clone https://github.com/robinhuy/fake-rest-api-nodejs.git
  
 2. Cài đặt dependencies

   cd fake-rest-api-nodejs
   npm install
  
 3. Chạy server

   npm start
  

- Vậy là chúng ta đã có 1 Server API chạy trên http://localhost:3000 với 1 resource có sẵn là /users với các API theo chuẩn REST:

GET  /users
GET  /users/1
POST  /users
PUT  /users/1
PATCH /users/1
DELETE /users/1

- Ngoài ra Server còn cung cấp thêm 1 phương thức Authentication bằng JWT (Bearer token), xác thực user bằng emailpassword qua API:

POST  /login

(dữ liệu truyền lên dạng { email: "example@gmail.com", password: "secret" }, thông tin lấy trong resource users).

- Những resource và method được khai báo trong protected_resources thì cần đăng nhập để thực hiện, ví dụ:

"protected_resources": {
  "users": ["GET", "POST", "PUT", "PATCH", "DELETE"],
  "products": ["POST", "PUT", "PATCH", "DELETE"]
}

- Nếu bạn muốn tuỳ chỉnh lại hoặc bổ sung cơ chế Authentication thì có thể chỉnh sửa lại ở file server.js phần Access control

authentication, protect api

Chú ý: Sau khi chỉnh sửa code cần khởi động lại server!

Chỉnh sửa API

- API mặc định là thông tin về User, toàn bộ được lưu vào trong file database.json. Có thể chỉnh sửa hoặc thêm dữ liệu vào file đó miễn khai báo đúng cấu trúc (chú ý users hiện đang được dùng luôn cho cả authentication). Ví dụ thêm 1 resource về products:

database.json

- Server sử dụng thư viện JSON Server, để xem đầy đủ tài liệu hướng dẫn về API hãy xem tại đây: https://github.com/typicode/json-server

- Nếu cần mockup dữ liệu lớn và ngẫu nhiên thì có thể dùng thêm dịch vụ sau https://mockaroo.com/. Mockaroo cho phép mockup dữ liệu rất đa dạng, cấu hình được tỉ lệ, viết thêm các function điều kiện để tạo dữ liệu và cho phép xuất mockup ra dưới nhiều định dạng trong đó có JSON.

mockaroo

Dựng server online

- Nếu là đại gia thì có thể sử dụng VPS hoặc nếu không thì có thể sử dụng dịch vụ của Heroku (hoặc các dịch vụ tương tự): Đăng ký tài khoản, tạo App và đẩy source code kèm file database.json lên. Khi deploy code có thể chọn Heroku Git và gõ lệnh theo hướng dẫn bên dưới hoặc chọn kết nối với Github repo để deploy code qua 1 nút bấm (hoặc auto deploy khi có commit lên github).

heroku

- Cần chú ý là nếu dùng gói Free thì khi Server không hoạt động (không có truy cập) sau 30 phút thì Server sẽ rơi vào trạng thái Sleep, lần truy cập kế tiếp sẽ hơi chậm 1 chút và mọi dữ liệu sẽ reset về ban đầu (như trong file database.json).

=> Nếu dùng Heroku để host thì có thể chọc phá API thoải mái 😄

Bình luận

avatar
Nguyễn Trung Nguyên 2021-05-17 03:40:32.137228+00
Bài viết rất hay, cảm ơn tác giả, tặng 1 sao :D

Avatar
* Vui lòng trước khi bình luận.
Ảnh đại diện
 +142 Thích
+142