Thiết kế - Lập trình cơ sở dữ liệu
Tư vấn viên: Đức Thịnh Email: thinh@techmaster.vn Số điện thoại: 0987273764

Khoá học Thiết kế - Lập trình cơ sở dữ liệu ngắn gọn, cô đọng trong 10 buổi gồm 30% lý thuyết + 70% thực hành, cung cấp cho học viên kiến thức căn bản về cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL / MySQL), có thể áp dụng ngay vào thực tế công việc:

 • Đọc dữ liệu với tập lệnh SELECT, FROM, WHERE
 • Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY
 • Tính toán với SUM, COUNT, AVG, MIN/MAX kết hợp với GROUP BY
 • Sử dụng thành thạo Sub Query
 • Các kiểu dữ liệu thường gặp: text, int, varchar, timestamp, …
 • Thay đổi dữ liệu với INSERT/UPDATE/DELETE
 • Quan hệ giữa các bảng: 1-1, 1-nhiều, nhiều-nhiều
 • Các kiểu JOIN bảng: INNER, LEFT/RIGHT, FULL JOIN
 • Stored Procedure, Trigger
 • Index và Transaction
 • Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu cho website thương mại điện tử

Học viên tham gia khoá học sẽ được sử dụng hệ thống học trực tuyến của Techmaster, giúp học viên dễ dàng hệ thống hoá và ôn lại kiến thức đã học trên lớp thông qua các video, mã nguồn, các bài quiz và tài liệu đính kèm

Khoá học thuộc lộ trình Java Spring Boot FullStack 8 tháng - tại đây

Danh sách các lớp học
 1. Thiết kế - Lập trình cơ sở dữ liệu

  Học phí: 2,800,000đ

  Hình thức học: Phòng lab

Giảng viên
Nguyễn Hàn Duy
Nguyễn Hàn Duy
Giảng viên đào tạo Git, Docker, DevOps, AWS
Ngọc Lục
Ngọc Lục

- Giảng viên Java Full Stack, Android Kotlin

- Tác giả kênh youtube Lập trình cùng Eri

Bùi Hiên
Bùi Hiên

- Lập trình viên Fullstack tại Techmaster Việt Nam

- Giảng viên các khóa lập trình ngắn hạn, dài hạn của Techmaster