Tôi được khách hàng hỏi hôm qua rằng ASP.net hay PHP công nghệ nào tốt hơn để làm trang thương mại điện tử sẵn sàng cao, đáp ứng được nhiều truy cập đồng thời. Đây là “Quyết định tầm nhìn 10 năm” do đó ông ta cần biết nền tảng ông ta chọn sẽ được hỗ trợ tốt và có sẵn lập trình viên để phát triển và hỗ trợ.

I was asked yesterday by a client whether it was better for him to run his high-availability / throughput shopping site on ASP.net or PHP. He’s ready to make a “Ten Year Decision,” so he needs to know that the platform he picks will continue to be well supported and that developers will be available with the skills to work on it.

Câu hỏi khiến tôi vô cùng bối rối, bởi tôi vẫn thường làm trên cả hai nền tảng. Thành thật mà nói, tôi không biết chọn cái nào hay hơn cả. Và đây là ý kiến cá nhân tôi:

ASP.net là nền tảng được hỗ trợ và bảo trì rất tốt. Nó sử dụng ngôn ngữ mạnh và mềm dẻo. Tuy nhiên nó liên tục bị làm lại, cải tiến, cứ mỗi năm lại bổ sung thêm công nghệ mới, phương thức mới: AJAX, LINQ, MVC. Lập trình viên liên tục phải chơi trò đuổi bắt. Ngừng sử dụng ASP.net trong 6 tháng, bạn sẽ phải dành thêm 6 tháng nữa để học những công nghệ vừa ra. ASP.net liên quan mật thiết đến nền tảng máy chủ Microsoft do đó tốc độ được tối ưu ngay ở mức máy chủ. Nó cho phép tạo ra mã chạy được biên dịch (khác với thông dịch như PHP) để tăng tốc độ.

Học lập trình PHP hay ASP.NET

PHP thì được thiết kế cho mục đích duy nhất đó là chạy mã dạng kịch bản trên máy chủ web thường là Apache (hoặc thậm chỉ cả Microsoft IIS ở chế độ FastCGI). Nó là ngôn ngữ ổn định, hiệu quả và dễ làm việc. PHP là mã nguồn mở, không bị sức ép như công nghệ sở hữu bởi tập đoàn. Kiến trúc tổng thể ngôn ngữ PHP không thay đổi nhiều từ phiên bản này sang phiên bản sau. Theo như tôi biết, sự khác biệt lớn nhất giữa PHP4 và 5 đó là PHP5 hỗ trợ đối tốt hơn và có thư viện PDO, gọn nhẹ, chịu tải tốt.

Đoạn dưới đây và phần trả lời tôi chưa kịp dịch. Mời bạn quay lại vài hôm nữa để đọc trọn vẹn bài này.
PHP is designed solely for one purpose; to run scripts on web servers. It is very stable and efficient and the language itself is easy to work with. It is open source so it is not driven by market imperatives and the overall structure of the language does not vary greatly from one point release to the next. As far as I know the only really major changes came between PHPs 4 & 5, with the introduction of better object support and the PDO database library. It is lightweight and compact and should scale easily.

In terms of future-proofing and developers, it’s my opinion that PHP developers are easier to come by but that their skill sets vary considerably from one coder to another. ASP.net developers generally tend to cost more but they could well be more manageable and predictable. The platforms themselves will continue to evolve; ASP.net more rapidly and radically but it may reach a point of stability where it’s largely complete and static. PHP is probably already at this point and changes to the language itself will be fairly minor over the next decade, mostly taking the form of security improvements and performance efficiencies.

So, I still have no idea what to recommend. I think each has their pros and cons. I don’t really like asking such open questions as this but I really value the opinion of the Stack Overflow community and would like to hear what it has to say.

Tôi chỉ dịch nguyên gốc từ đường dẫn này. So sánh luôn ẩn chứa yếu tố khập khiễng. Bạn nên chọn nền tảng nào phù hợp với yêu cầu thiết kế và năng lực của bạn nhất. Với tôi PHP hay ASP.net đều rất tuyệt vời. Cường – TechMaster