Nếu bạn muốn trở thành một lập trình viên Android, hãy tham gia khóa học "Lập trình Android qua 10 ứng dụng thực tế" từ chuyên gia Nguyễn Bá Thành, CEO WePlay.,JSC - 5 năm khởi nghiệp lập trình mobile - Nổi tiếng với game Bắt Chữ (10 triệu lượt tải - 2014), Ứng dụng Lịch số 1 Việt Nam: Lịch Vạn Niên (5 triệu lượt tải).

Kéo theo sự phát triển công nghệ là sự đa dạng hóa nhưng nền tảng thiết bị, không chỉ các hãng khác nhau tạo ra sự khác biệt mà ngay trong mỗi nền tảng cũng phân ra nhiều thiết bị. OpenSignalMaps vừa đưa ra thông kê dựa vào 681,900 thiết bị Android tải về phần mềm OpenSignalMaps. Trong số 681,900 có tới 3,997 model thiết bị Android khác nhau. Sự phát triển của nhiều thiết bị kéo theo lập trình viên Android cũng tăng khá mạnh.
 

Biểu đồ mô tả sự phần mảnh về model thiết bị Android
Biểu đồ mô tả sự phần mảnh về model thiết bị Android
Biểu đồ mô tả sự phân mảnh Android API, năm 2012, sự phân mảnh gia tăng hơn 2011.
Biểu đồ mô tả sự phân mảnh Android API năm 2012,
sự phân mảnh gia tăng hơn 2011.
Sự phân mảnh về kích thước màn hình – độ phân giải của thiết bị Android
Sự phân mảnh về kích thước màn hình – độ phân giải của thiết bị Android
Ngược lại với thiết bị Apple iOS, chỉ có 4 loại kích thước màn hình
Ngược lại với thiết bị Apple iOS, chỉ có 4 loại kích thước màn hình

Tham khảo bài tổng hợp và các đồ thị tại link này