From Vinglish to English- Chapter 1: I am not a good English speaker

03 tháng 11, 2023 - 831 lượt xem

In my opinion, being a good English speaker is not something extraordinary. I only consider someone truly proficient in English when they can use it effectively in their work, in communication, and add value to their life.

Với tôi, người nói tiếng Anh hay cũng chưa phải điều gì ghê gớm. Tôi chỉ cảm thấy họ thực sự giỏi Tiếng Anh khi sử dụng được nó vào công việc, vào giao tiếp, tạo thêm giá trị cho cuộc sống.

Many people in the IT industry have probably gone crazy trying to learn programming from Indian programmers. They explain things well, but the Indian accent is indeed something quite terrifying without subtitles. However, something is better than nothing. If Indian are not confident about their pronunciation of English, we’ve missed out on many valuable videos.

Chắc nhiều người trong ngành IT đã từng phát điên khi học lập trình từ các lập trình viên người Ấn. Họ diễn đạt dễ hiểu, nhưng Tiếng Anh Ấn đúng là một điều gì đó thật đáng sợ nếu ko có sub. Tuy nhiên méo mó có còn hơn không, nếu người Ấn tự ti vì phát âm tiếng Anh của mình chưa chuẩn thì chúng ta đã lỡ nhiều video thực sự hữu ích.

In Vietnam, many people still hesitate to apply for jobs at companies that require English proficiency, even though their English is passable, and they have strong expertise and confidence.

Còn ở Việt Nam, nhiều bạn còn không cả dám apply vào những công ty có yêu cầu Tiếng Anh, dù TA cũng tàm tạm, kiến thức chuyên môn rất chắc chắn, tự tin.

Lets me tell you a story, that we dont need perfect English to work at a IT outsourcing company.


We are here today with Mr Đặng Quang Huy. He is a famous ex - trainer at TechMaster.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Đặng Quang Huy. Anh là một giảng viên cũ rất nổi tiếng tại TechMaster.

So, can you introduce yourself?

 • Hello, everyone. I’m Huy, currently working as a senior developer at LTS Group.
  Chào mọi người, mình là Huy, mình đang là senior developer tại công ty LTS group.

 • How long have you been a trainer at TechMaster?
  I used to work at TechMaster for quite a while, and if we count from the time I started working as a trainer, it’s probably around 4-5 years.
  Anh đã làm việc tại TechMaster bao lâu?
  Cũng khá lâu đấy, thời gian mình dạy ở TechMaster trong khoảng 4-5 năm.

 • What courses did you train at TechMaster?
  I have taught numerous courses at TechMaster, including HTML, CSS, JavaScript, Linux, Magento, WordPress, Angular, React, Vue, React Native, and more. However, the majority of my guidance has been in the area of Frontend Web Development.

Anh dạy những khóa gì ở TechMaster?
Mình từng dạy nhiều khóa ở TechMaster: HTML, CSS, Javascript, Linux, Magento, Wordpress, Angular, React, Vue… chủ yếu là lĩnh vực frontend.

 • Now you are a leader, how do you feel?
  I feel quite satisfied with my current job. It helps me hone and develop my existing skills while also teaching me new things. Perhaps in the future, I will return to being a trainer to pass on my knowledge and work experience to the younger generation.

Giờ đã trở thành leader ở công ty, anh cảm thấy thế nào?
Mình cũng khá hài lòng với công việc hiện tại. Công việc giúp mài giũa và phát triển kiến thức, kĩ năng, học hỏi được nhiều điều mới. Tương lai xa, mình có thể sẽ quay trở lại giảng dạy, truyền những kinh nghiệm có được trong quá trình làm việc cho thế hệ kế tiếp.

 • What about working hours? How busy are you?
  Currently, I work with clients from the United States, and there is a significant time difference compared to Vietnam. So, my working hours are flexible, and I can work from home as long as I ensure that I meet the deadlines and maintain the quality of my work.

Giờ giấc làm việc hiện tại của anh như thế nào?
Mình làm việc với khách hàng Mỹ, thời gian có chênh lệch so với Việt Nam. Thời gian làm việc của mình khá thoải mái, cũng có thể làm việc tại nhà nếu mình vẫn đảm bảo hoàn thành và chất lượng công việc tốt.

 • What are your main tasks of day?
  Of course, my main job during the day is programming. But programming isn’t just about typing code. You need to have a deep understanding of the product you’re working on, the technology you’re using, and how to collaborate with team members to achieve the best possible results.

Nhiệm vụ chính của mình vẫn là code, tất nhiên rồi. Tuy nhiên code không chỉ là gõ bàn phím, bạn phải hiểu rất rõ về sản phẩm mình đang làm, công nghệ bạn đang sử dụng và phối hợp trao đổi với các thành viên các trong đội để đạt được kết quả tốt nhất.

 • How often do you use English at work?
  I use English regularly in my work. I read English documents, and my code is also written in English (coding in Vietnamese looks unprofessional and amateurish 😅). Additionally, because I work with international clients, I need to communicate with them in English during our daily meetings.

Công việc của anh có sử dụng TA nhiều không?
Cũng khá thường xuyên đấy. Đọc tài liệu TA này, code cũng TA (code mà dùng tiếng Việt thì nhìn hơi nghiệp dư nhỉ). Khách hàng đều là người nước ngoài, họp với họ sẽ cần sử dụng TA.

 • Which English skill is the most important: Listening, reading, speaking, writing?
  In my opinion, all of these skills are important, but if we need to prioritize them, it would be Reading > Writing > Speaking > Listening.

Với anh thì kĩ năng nào quan trọng nhất: Nghe, nói, đọc, viết?
Với mình thì tất cả các kĩ năng đều quan trọng, nhưng thứ tự ưu tiên, theo mình là đọc> viết> nói> nghe.

 • Can you tell me the good part when working with American?
  I work with American programmers, so I’ve learned a lot from them, including their professional work style and the skills and technologies they apply to projects.

Làm việc với người Mỹ có gì thú vị?
Làm việc với các lập trình viên người Mỹ, mình học hỏi được rất nhiều, tác phong làm việc chuyên nghiệp, các kĩ năng, công nghệ họ sử dụng.

 • What about company trips?
  Depending on the client you are working with, if they are large companies, you may have the opportunity to go onsite (short-term or long-term), which means you will visit the client’s location to discuss work or work directly there (and take the opportunity to do some sightseeing as well 😁).

Anh có phải đi công tác không?
Điều đó phụ thuộc vào đối tượng khách hàng, nếu họ là những công ty lớn, thì mình sẽ có cơ hội “onsite” (ngắn hạn hay dài hạn). Mình tới công ty khách hàng để trao đổi công việc, làm việc trực tiếp, ngoài ra sẽ có thêm cơ hội đi chơi thăm thú một chút.

 • Do you think you are a good English speaker?
  I am not yet a proficient English speaker, and I still need to continue improving.
 • What English level do you need to work for American company projects?
  This depends on each project and your role within the project. Some positions may require you to be extremely proficient in English, while for the project I am currently involved in, basic communication is enough. As for reading and writing, you can use translation tools to assist.

Anh có phải là người giỏi TA không? - Mình chưa phải là người giỏi TA, mình vẫn đang cố gắng trau dồi thêm.
Theo anh TA phải ở trình độ như thế nào thì mới làm việc cho công ty nước ngoài (Mỹ) được?
Điều này còn phụ thuộc vào từng dự án và vị trí của mình trong dự án đó. Một số vị trí đòi hỏi TA xuất sắc, nhưng như dự án mình đang làm hiện tại thfi chỉ yêu cầu giao tiếp căn bản thôi. Việc đọc, viết TA thì vẫn có thể sử dụng công cụ dịch thuật hỗ trợ.

 • How did you learn English?
  I have taken a few English communication classes in the past, but they were quite short, so they weren’t very effective. Currently, I haven’t been able to schedule the time for formal lessons, so I am self-studying English at home. This can involve using apps, online courses, reading English blogs or watching videos on topics I enjoy. The key is to be diligent and maintain regular practice. Of course, to achieve the best results, it’s essential to engage in direct conversations or have someone to talk to in English on a daily basis to develop conversational reflexes.

Anh đã học TA như thế nào?
Mình đã từng tham gia một số lớp học TA giao tiếp, nhưng nó hơi ngắn nên cũng không hiệu quả cho lắm. Hiện tại mình cũng không thể dành thời gian để tham gia các lớp học cố định, nên mình tự học. Mình tự học từ nhiều nguồn: app, khóa học online, đọc blog bằng TA, xem videos TA, những chủ đề nào mình yêu thích. Quan trọng nhất là phải chăm chỉ thực hành thường xuyên. Tất nhiên, để có kết quả tốt nhất, bạn cần những cuộc hội thoại trực tiếp, nói với ai đó bằng TA hằng ngày để hình thành phản xạ nói.

 • Do you have any advice for TechMaster students, who really want to improve their English?
  For programmers, English is a requirement. So, besides learning programming, I strongly recommend dedicating about 1 hour every day to learn English. You can self-study, but at the very least, you should be able to read and comprehend English documentation. I found a great way to learn English from Mr. Cuong, the director of TechMaster, which is to read English blogs and then translate them into Vietnamese. You can read blogs related to programming, to the subjects you’re learning. This way, you’ll improve your programming knowledge and English simultaneously. After translating the article into Vietnamese, share it with others. If your friends can read and understand your translation, it means your English is quite good, and you’ve also comprehended the content of the blog thoroughly.

Wishing you all success on your journey to becoming professional programmers.

Với lập trình viên, Tiếng Anh là một điều kiện cần. Nên bên cạnh việc học lập trình, thì mình (cực kì, rất rất) gợi ý các bạn dành 1 tiếng tập trung mỗi ngày để học tiếng anh. Bạn có thể tự học, nhưng ít nhất phải đảm bảo đọc hiểu được tài liệu tiếng Anh. Bản thân mình đã học được một chiêu từ thầy Cường - giám đốc TechMaster: đọc blog Tiếng Anh rồi tự dịch sang tiếng Việt. Bạn có thể đọc blog TA liên quan tới lập trình hay chuyên môn của bạn. Như vậy là vừa thêm kiến thức lập trình, vừa học TA cùng lúc. Sau khi dịch bài blog sang TV rồi thì bạn chia sẻ bài viết này với mọi người. Nếu bạn bè bạn đọc hiểu được nội dung, có nghĩa khả năng TA của bạn cũng khá khá rồi đấy.

Chúc tất cả mọi người đạt được thành công trên con đường trở thành lập trình viên chuyên nghiệp nhé!

1

Bình luận

avatar
Trịnh Minh Cường 2023-11-06 03:34:29.081368 +0000 UTC

Rất thú vị

Avatar
* Vui lòng trước khi bình luận.
Ảnh đại diện
  0 Thích
0