Những thủ thuật này đã trở thành kho báu khi tôi biết về chúng

image.png

1. Tổng tất cả các giá trị từ một mảng

Giả sử chúng ta có một loạt các con số: let numbers = [2,52,55,5].

Để lấy tổng, chúng ta thường sử dụng vòng lặp for và duyệt qua danh sách bên phải

Bạn có thể dễ dàng làm điều đó với dòng code này: let sum = numbers.reduce((x,y) => return x+y).

Và bạn có thể in kết quả thông qua console.log(sum).

image.png

2. Giảm độ dài của mảng bằng cách sử dụng thuộc tính độ dài mảng

Chúng ta có thể giảm kích thước của mảng bằng phương pháp array.length()

Hãy xem code cho điều đó:

let array = [11,12,12,122,1222]

Bây giờ chúng ta có một mảng gồm 5 phần tử. array.length sẽ trả về 5.

Bây giờ, giả sử tôi muốn giảm độ dài của một mảng, chúng ta có thể làm điều đó bằng cách sử dụng array.length = 4 ngay bây giờ khi bạn in mảng, mảng của bạn sẽ chỉ bao gồm [11,12,12,122].

image.png

3. Xáo trộn các phần tử của mảng

Tất cả chúng ta đôi khi cần lấy dữ liệu ngẫu nhiên. Nhưng đôi khi chúng ta cần lấy dữ liệu ngẫu nhiên từ một tập dữ liệu cụ thể.

Tại thời điểm đó, chúng ta có thể sử dụng đoạn code dưới đây sẽ tiết kiệm thời gian của bạn:

image.png

4. Lọc các giá trị duy nhất

Đôi khi chúng ta cần phải lọc các giá trị duy nhất. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng mạng xã hội, chúng ta có những người bạn chung. Những mặt trận chung đó là sự phủ định của những người bạn không phải của nhau, tức là những người bạn duy nhất.

Vì điều đó, chúng tôi đang sử dụng sets.

Một tập hợp là một tập hợp dữ liệu được xác định rõ ràng tức là, không trống rỗng, không khác nhau, duy nhất.

image.png

5. Toán tử dấu phẩy

Toán tử dấu phẩy (,) đánh giá từng toán hạng của nó (từ trái sang phải) và trả về giá trị của toán hạng cuối cùng.

image.png

6. Hoán đổi các giá trị với cấu trúc mảng

Việc hoán đổi các giá trị chưa bao giờ dễ dàng như thế này, thông thường, chúng tôi giới thiệu một temporary biến sau đó temporary = b; b = a; a = temporary;.

Chà, bây giờ bạn có thể hoán đổi bằng cách sử dụng cấu trúc mảng:

image.png

7. Thay thế câu lệnh if true bằng &&

Toán tử && ít được sử dụng hơn nhưng bây giờ bạn sẽ sử dụng thường xuyên hơn.

image.png

Chúng tôi có thể làm cho nó ngắn hơn bằng cách sử dụng toán tử &&:

image.png

Tổng kết

Chúng tôi đã xem xét một số thủ thuật ít được biết đến trong JavaScript có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng năng suất:

  1. Swapping
  2. && conditional
  3. Random of Specific
  4. Adding/summing up an array
  5. Reducing array
  6. Comma operator
  7. Filtering Unique value

Nếu bạn thấy điều này hữu ích, hãy chắc chắn thích và chia sẻ. Bạn sử dụng mẹo JavaScript ít được biết đến nào? Hãy cho tôi biết trong các bình luận!

Hiện tại khóa học Web Frontend + React.js tại Techmaster Vietnam vẫn liên tục tuyển sinh các lớp tiếp theo. Với cả hai hình thức là đào tạo Offline và học trực tuyến có tương tác. Và vẫn đảm bảo việc làm cho học viên tốt nghiệp đối với cả hai hình thức đào tạo.

Chi tiết khóa học: https://frontend.techmaster.vn/

Liên hệ tư vấn: Mr Thịnh - 0987273764 (zalo).