5 API hữu ích mà bạn có thể sử dụng trong các dự án JavaScript của mình

Ảnh của Nicole Wolf trên Unsplash

Giới thiệu

Thuật ngữ API là một từ viết tắt, và nó là viết tắt của “Application Programming Interface”. Tương tự, một API liệt kê một loạt các hoạt động mà các nhà phát triển có thể sử dụng, cùng với mô tả về những gì họ làm.

API cho phép các nhà phát triển tiết kiệm thời gian bằng cách tận dụng quá trình triển khai của nền tảng để thực hiện một số tác vụ hữu ích. Điều này cũng giúp giảm số lượng dòng mã mà các nhà phát triển cần viết cho chương trình của họ. Bởi vì các API cung cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu mà bạn sẽ cần cho ứng dụng của mình.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số API hữu ích mà chúng ta có thể sử dụng trong các dự án JavaScript của mình. Hãy bắt tay vào ngay thôi.

1. The Meal API

The meal API cung cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ meal ngẫu nhiên để sử dụng nó trong ứng dụng của bạn. API này chứa tất cả các danh mục meal với hình ảnh, thành phần, video, quốc gia của mỗi meal và nhiều tính năng khác.

Bạn có thể kiểm tra website của họ nếu bạn muốn khám phá thêm về API.

Dưới đây là một ví dụ mà chúng tôi đã sử dụng meal API ngẫu nhiên:

2. The MovieDb API

The MovieDb API cung cấp cho bạn quyền truy cập vào danh sách phim, chương trình truyền hình, hình ảnh diễn viên và tất cả dữ liệu về phim. API này là một hệ thống được cung cấp cho bạn và nhóm của bạn để tìm nạp và sử dụng dữ liệu trong API đó theo chương trình.

Bạn có thể kiểm tra website của họ nếu bạn muốn khám phá thêm về API thú vị này.

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã sử dụng API moviedb để xây dựng một ứng dụng phim đơn giản hiển thị danh sách các tiêu đề và hình ảnh phim. Bạn cũng có thể tìm kiếm một bộ phim và nó sẽ lấy cho bạn dữ liệu bạn yêu cầu từ API.

3. The Random Jokes API

The Random Jokes API cho phép bạn tìm nạp dữ liệu truyện cười ngẫu nhiên một cách dễ dàng bằng cách sử dụng Tìm nạp, Ajax XHR, v.v.

Bạn có thể kiểm tra website của họ nếu bạn muốn khám phá thêm về API.

Đây là một ví dụ mà chúng tôi đã sử dụng the random jokes API:

4. The Github Users API

The Github users API cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một loạt dữ liệu về người dùng GitHub như tên, người theo dõi, hình ảnh và nhiều dữ liệu khác.

Đây là URL API của họ:

https://api.github.com/users/

URL này sẽ cung cấp dữ liệu về 30 người dùng Github đầu tiên. Nhưng nếu bạn muốn có quyền truy cập vào thông tin của một người dùng cụ thể, bạn sẽ phải thêm tên người dùng Github của người dùng cụ thể đó vào cuối URL. Ví dụ: URL bên dưới cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin Github của tôi.

https://api.github.com/users/Aoussiad-Mehdi

Đây là một ví dụ khác về một dự án đơn giản mà chúng tôi đã sử dụng Github API:

Giờ đây, bạn có thể tìm kiếm bất kỳ người dùng Github nào bằng cách nhập tên người dùng của anh ấy.

5. Breaking Bad Quotes API

Breaking bad quotes API cũng là một API miễn phí để truy xuất một số trích dẫn từ Breaking Bad. Nó cho phép bạn truy cập vào trích dẫn và tác giả của nó.

Bạn có thể kiểm tra website của họ nếu bạn muốn khám phá thêm về API hữu ích này.

Hãy xem ví dụ bên dưới nơi chúng tôi đã sử dụng API này.

Kết luận

Như bạn có thể thấy, đó chỉ là danh sách một số API thú vị đơn giản mà bạn có thể sử dụng cho các dự án JavaScript tiếp theo của mình. Là một nhà phát triển, việc sử dụng API có thể mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích vì bạn sẽ tận dụng được các tính năng hữu ích như vậy của API.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này, tôi hy vọng bạn thấy nó hữu ích.

Tìm thiểu thêm về khóa học JavaScript tại Techmaster.

Bài viết gốc tại đây.