Bài viết nằm trong chuỗi tìm hiểu quy trình phát triển hệ thống dựa trên nội dung khóa học tiếng nhật IT của Talenta với mục đích cung cấp kiến thức cho những bạn có mong muốn làm việc tại Nhật, các bạn Comtor hay các fresher BrSE.

Bài 1. Giới thiệu về thiết kế hệ thống - システムの設計を紹介

Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin có vai trò rất quan trọng trong quy trình xây dựng phần mềm vì có được cái nhìn đầy đủ, đúng đắn, chính xác về hệ thống thông tin sẽ xây dựng trong tương lai nhằm thuận lợi cho việc sửa chữa, bổ sung và phát triển hệ thống khi có yêu cầu. Hơn thế nữa, còn tránh được những sai lầm trong thiết kế, cài đặt. Hãy cùng đọc bài viết sau để hiểu hơn về thiết kế hệ thống.

新しい言葉:

ー開発:かいはつ:phát triển

ー具体:ぐたい: cụ thể

ー重要:じゅうよう:quan trọng, trọng yếu

ー作業:さくぎょう:công việc

ー複数:ふくすう:phức tạp

ー建築:けんちく:kiến trúc

ー基づい:もとづい:dựa trên

ー組み立てる:くみたてる:lắp ráp

ー多少:たしょう:ít nhiều, một ít, một vài

ー基本:きほん:căn bản, cơ bản

ー構造:こうぞう: cấu trúc, cấu tạo

ー現場:げんば:công trường, cơ sở

ー設計図:せっけいず:bản thiết kế

ー調整:ちょうせい:điều chỉnh

ー木材:もくざい:vật liệu gỗ

ー原則:げんそく:nguyên tắc

ー工程:こうてい:công đoạn

ー用意:ようい:chuẩn bị

 

皆さんは、システム開発の手順を具体的にイメージできますか? プログラムを書くことはシステム開発においで重要ですが、それは最初に行う作業ではありません。プログラムを書く前に、複数のやるべき作業があります。

Mọi người có thể hình tưởng tượng ra cụ thể quy trình của phát triển hệ thống không? Việc viết chương trình trong phát triển hệ thống là quan trọng nhưng đó không phải tác vụ đầu tiên. Trước khi viết chương trình, có rất nhiều tác vụ khác phải làm

例えば、家の建築を考えてみましょう。建築作業を始める前に、必ず設計が行わらます。 現場ではその設計に基づいた設計図から木材を切り、組み立てるはずです。現場で多少の調整が必要になったとしても、基本構造やデザインが設計図から外れることは、原則としてありません。

Ví dụ như cùng thử suy nghĩ về kiến trúc của ngôi nhà. Trước khi bắt đầu việc xây dựng, chắc chắn phải làm thiết kế. Ở công trường, chắc chắn phải cắt nguyên liệu gỗ rồi lắp ghép dựa vào bản thiết kế được căn cứ trên việc thiết kế trước đây. Ở công trường 1 số ít điều chỉnh trở nên quan trọng nhưng điều đó không sai lệch với bản thiết kế về cấu tạo cơ bản và thiết kế, điều đó cũng không trở thành nguyên tắc.

システム開発も、家の建築とよく似ています。プログラミングは、現場での建築作業にあたる工程です。プログラミングを始める前に、プログラミングに必要なシステムの設計図を用意する必要があります。

Phát triển hệ thống cũng giống như kiến trúc của ngôi nhà. Lập trình nó có công đoạn giống như việc xây dựng ở công trường vậy. Cần phải chuẩn bị bản thiết kế hệ thống cần thiết cho việc lập trình trước khi bắt đầu việc lập trình.

 

Như vậy sau khi đọc xong chúng ta đều hiểu cần có một bản thiết kế hệ thống được viết ra ngày từ đâu. Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các cách tiến hành phân tích và thiết kế trong hệ thống.

Nguồn: Talenta