William John Henry Boetcker (1873–1962) là một thủ lĩnh giáo phái Presbyterianism ở Mỹ. Ông sinh ra  Hamburg, Đức và nhập cư vào Mỹ. Ông nổi tiếng với bài diễn văn 10 điều không thể - Ten Cannots. Nhiều người lầm tưởng Abraham Lincoln là tác giả 10 điều này. Thực tế, tổng thống Mỹ Lincoln và thủ tướng Anh Magareth Thatcher là những người rất tâm đắc với "10 điều không thể: và coi đó là nền móng cho các chính sách lãnh đạo đất nước. Thatcher đã tự tay viết lại 10 điều này ra giấy, để sẵn trong ví, thỉnh thoảng sử dụng trong nhưng buổi tranh biện trước quốc hội Anh. Hy vọng "10 điều không thể" giúp bạn có những ý tưởng mới, hướng đi đúng đắn trong cuộc

 1. Bạn không thể mang lại sự thịnh vượng bằng cách khuyến khích tính tằn tiện.
 2. Bạn không thể giúp kẻ yếu trở nên vững mạnh bằng cách tàn phá kẻ mạnh.
 3. Bạn không thể giúp những người nhỏ bằng việc chia cắt kẻ lớn.
 4. Bạn không thể giúp người làm công ăn lương bằng cách tiêu diệt kẻ trả lương.
 5. Bạn không thể nuôi dưỡng tình bằng hữu khi khuyến khích lòng hận thù giai cấp.
 6. Bạn không thể giúp người nghèo bằng cách triệt hạ kẻ giàu.
 7. Bạn không thể thiết lập nền an ninh bền vững trên số tiền đi vay.
 8. Bạn không thể thoát khỏi sự phiền muộn khi tiêu nhiều hơn số tiền bạn kiếm được
 9. Bạn không thể tạo dựng ý chí và lòng can đảm nếu lấy đi óc sáng kiến và tính độc lập của con người.
 10. Bạn không thể mãi mãi cứu giúp mọi người nếu làm thay cho họ những điều mà họ có thể và lẽ ra phải tự làm lấy”.

 

The Ten Cannots, by William John Henry Boetcker (1873-1962 ...

 • You cannot bring about prosperity by discouraging thrift.
 • You cannot strengthen the weak by weakening the strong.
 • You cannot help little men by tearing down big men.
 • You cannot lift the wage earner by pulling down the wage payer.
 • You cannot help the poor by destroying the rich.
 • You cannot establish sound security on borrowed money.
 • You cannot further the brotherhood of man by inciting class hatred.
 • You cannot keep out of trouble by spending more than you earn.
 • You cannot build character and courage by destroying men's initiative and independence.
 • And you cannot help men permanently by doing for them what they can and should do for themselves.