Techmaster trân trọng thông báo lịch thực hành lab giữa kỳ của các lớp Web3, Web4 và Web tối như sau:

Thời gian: thứ 7 ngày 22/6

  • Buổi sáng:   9h - 12h
  • Buổi chiều: 14h - 17h

Địa điểm: TechMaster cơ sở 2 - Toà nhà Viwaseen 48 Tố Hữu

Nội dung kiểm tra: javascript (bao gồm 2 phần DOM và LOGIC)

Lưu ý:

  • Mỗi học viên chủ động chọn 1 trong 2 buổi sáng hoặc chiều để đến làm bài kiểm tra
  • Khi đi mang theo laptop
  • Sẽ không có thực hành bù miễn phí nên các bạn cố gắng tham gia trong đợt này. Thực hành bù mỗi sinh viên đóng bổ xung 700k VND (tiền giảng viên soạn mới đề thực hành và chấm riêng)
  • Các học viên không tham gia sẽ không đủ điều kiện để cấp bằng tốt nghiệp