Coding bootcamp là gì ? 

 " Coding bootcamp" là một chương trình đào tạo kỹ thuật dạy các kỹ năng lập trình mà nhà tuyển dụng tìm kiếm. 

Coding Bootcamp cho phép sinh viên có ít kinh nghiệm và kĩ năng code tập trung vào các khía cạnh quan trọng của mã hóa và ngay lập tức áp dụng các kỹ năng code mới để họ giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. 

Mục tiêu của người tham dự " Coding Bootcamp " là chuyển sang sự nghiệp phát triển Web. Họ làm điều này bằng cách học cách xây dựng các ứng dụng ở cấp độ chuyên nghiệp - cung cấp các nền tảng mà họ cần để xây dựng các ứng dụng sẵn sàng và chứng minh rằng họ có các  kỹ năng để tăng giá trị thực cho mooyj nhà tuyển dụng tiểm năng có thể tuyển dụng họ. 

Tại sao Bootcamp lại quan trọng ?

Chúng ta sống trong một thế giới mà Công nghệ không ngừng phát triển. Công nghệ đang thay đổi mạnh mẽ như cách chúng chúng ta làm mọi thứ trong cuộc sống. Nó phổ biến hơn bao giờ hết để sử dụng Uber hoặc Lyft, các Công ty vận tải điều khiển Công nghệ. Các Công ty như Apple, Square hay Paypal đang thay đổi như cách chúng ta trả tiền cho mọi thứ. Dường như mọi ngành Công nghiệp đang bị ảnh hưởng triệt để bởi cách Công nghệ đang định hình thế giới xung quanh chúng ta. 

Phần mềm đang chiếm lĩnh thế giới. Sự thay đổi này thay đổi cách chúng ta sống cuộc sống của chính mình., nhưng cũng đòi hỏi nhân viên có kỹ năng kỹ thuật phần mềm và có khả năng xây dựng Công nghệ mà tất cả chúng ta sử dụng. 

Tham dự " Coding Bootcamp" là một con đường khả thi để chuyển sang sự nghiệp phát triển web như một giải pháp thay thế ( hoặc bổ sung ) để tốt nghiệp với bằng 4 năm về " Công Nghệ thông tin - Khoa học máy tính " làm tiền đề đáp ứng nhu cầu của các kỹ sư phần mềm lành nghề trong ngành. 

"Coding bootcamp" làm việc như thế nào ?

- "Coding bootcamp " tồn tại bất cứ nơi nào từ 6 tuần đến gần hai năm, nhưng với chương trình kéo dài trong khoảng từ 12 đến 40 tuần. Trong khung thời gian đào tạo cô động , điều quan trọng là các chương trình giáo dục này được thiết kế xung quanh hai nội dung chính : tốc độ và phương pháp học tập cao - chính xác. Hãy xem tại sao cả hai điều này lại quan trọng đến vậy : 

Tốc độ 

Hầu hết sinh viên " Khoa học máy tính" dành 4 năm để hoàn thành bằng cấp của họ. Bằng Khoa học máy tính bao gồm nhiều chủ đề liên quan đến điện toán. Hầu hết các sinh viên sẽ học các lớp về lập trình và phát triển phần mềm. Ngoài ra, khi lấy bằng sau bốn năm, có nhiều lớp về các chủ đề như mạng, hệ điều hành và lý thuyết điện toán rất hữu ích để hiểu chủ đề trong giới hạn hàn lâm, nhưng nó bị ngắt kết nối với cuộc sống hàng ngày của một lập trình viên trong thế giới thực. 

Coding Bootcamp cô lập các kỹ năng phù hợp nhất với mức độ 4 năm và truyền nó với các kỹ năng công nghiệp liên quan để thu hẹp khoảng cách giữa thế giới lý thuyết và thế giới thực đáp ứng nhu cầu hiện tại của ngành. 

Mặc dù hai chương trình khác nhau, cả hai bằng bốn năm về Khoa học máy tính và tốt nghiệp một bootcamp chất lượng có thể cung cấp cho bạn một con đường khả thi hơn để bắt đầu sự nghiệp như một nhà phát triển web, hay một lập trình viên mobile app. Nhiều người có kỳ vọng có thể học cả hai.

Tìm hiểu Phương pháp học tập cao - chính xác 

" Coding bootcamp" tập trung vào việc học có tác động cao và chỉ dạy các kĩ năng sẽ chứng minh để bạn phù hợp với các công việc thực tế. Các chương trình này tập trung mạnh mẽ đến các kỹ năng cho các thành viên để họ có thể đạt được các tiêu chuẩn chính xác để tuyển dụng vào một doanh nghiệp - một thế giới chuyên nghiệp.

Khung thời gian mà các thành viên tham dự coding bootcamp tương đối ngắn so với phương pháp đào tạo truyền thống - 4 năm Đại Học.  Để thực hiện công việc này, tất cả các kỹ năng không hẳn bị lược bỏ hoàn toàn với chương trình bootcamp. 

Mà là coding codecamp là lý tưởng cho những người muốn có được các kỹ năng kỹ thuật thực tế và cần thiết, thời gian học ngắn và chất lượng với từng lộ trình. 

Do coding Bootcamp tập trung để cung cấp tốc độ học có tốc độ cao, các chương trình đào tạo không hẳn dành cho tất cả các bạn. Thay vào đó chương trình này thiết kế dành cho những người muốn tối đa hóa lượng kỹ năng họ có được trong khoảng thời gian ngắn - trải nghiệm đào tạo chuyên sâu.

Đối với một số sinh viên, coding bootcamp toàn thời gian trong 12 tuần ( 3 tháng) theo phương thức truyền thống có vẻ như không đủ thời gian để có được các kỹ năng mà nhà tuyển dụng muốn.

Khi ngành Công nghiệp hóa phát triển, các mô hình coding bootcamp mức độ dài hơn như : Turing, Galvanize, C4Q, Ada Developers Academy, Learner's Guild, CODE University, Holberton School, Make School, We Think Code,...đã xuất hiện với các khóa học từ 6 tháng đến 5 năm. Các trường này nhấn mạnh các khái niệm về : Khoa học máy tính, cung cấp mô hình học nghề và giáo dục các nền tảng công nghệ tiên tiến, chuyên sâu, mà không phải chi phí để nhận được cơ hội 
của bằng cấp khoa học máy tính truyền thống.

Bạn có nghĩ Coding Bootcamp sẽ cần thiết và phù hợp với mình không ?

🔔Tháng 6 - Techmaster cập nhật chương trình đào tạo fulltime mô hình " Coding Bootcamp " - 4 tháng đào tạo :

✔️ Thời gian học : Từ thứ 2 - Thứ 6 | Sáng : 9:00a.m - 12:00p.m & Chiều : 2:00p.m - 5:00p.m.

✔️Áp dụng trên 2 khóa : Web Front - end & Mobile app