linux

33 câu hỏi dưới đây có độ khó vừa phải. Chúng sẽ giúp bạn ôn lại các kiến thức căn bản về Linux một cách nhanh nhất.

1. Nêu sự khác biệt cơ bản giữa UNIX và Linux

Linux là hệ điều hành nguồn mở, trong khi đó UNIX lại là hệ điều hành độc quyền. Bạn có thể sử dụng các distro của Linux hoàn toàn miễn phí, trong khi đó, phải trả tiền để sử dụng UNIX.

2. Làm thế nào để xác định được các kết nối trong trạng thái active thông qua Terminal?

Dùng lệnh nestat.

Với lệnh này, ta có thể hiển thị lên Terminal các kết nối internet tới máy hiện tại trong trạng thái active.

3. Để cài đặt Linux, cần tối thiểu bao nhiêu phân vùng?

2 phân vùng, cụ thể là:

Swap Partition

Root Directory

4. Lệnh su có tác dụng gì không?

Mục đích của lệnh này là để lựa chọn các usert account khác nhau. 

Bạn có thể gõ sudo su và nhập password để nhảy sang các account khác trong hệ điều hành Linux.

linux sudo

5. Trình bày các cách để shutdown một máy tính cá nhân chạy linux trên giao diện CLI?

Đó là lệnh shutdown -h time

Với tham số time, bạn sẽ thay nó bằng một số biểu thị số giây bạn muốn đếm ngược trước khi hệ thống shutdown.

6. fork() là gì?

fork() là một system call. Nó được dùng để tạo một process (tiến trình) mới từ một process đang hoạt động trong bộ nhớ hệ thống. Do đó, process đang hoạt động kia gọi là process cha và process mới tạo gọi là process con.

7. Linux hỗ trợ bao nhiêu chế độ chạy (run level modes)?

Có tất cả 7 chế độ chạy. Mỗi chế độ chạy tương ứng với việc bật hoặc tắt một số service nào đó. 7 chế độ đó xếp theo level từ 0 đến 6 như sau:

Single-User, Multi-User, Multi-User Mode with Networking, UNdefined, X11, Reboot

Bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

Tham khảo các khóa học lập trình online, onlab, và thực tập lập trình tại TechMaster

8. Phần mềm nguồn mở là như thế nào?

Phần mềm nguồn mở tuân theo giấy phép bản quyền GPL (GPL License). Đại khái la chúng ta có thể sử dụng miễn phí, xem source code, chỉnh sửa source code. Nhưng không được bán lại phần mềm đó dưới bất kỳ hình thức nào.

open source

9. Hãy liệt kê tất cả chương trình đang chạy trên hệ thống của bạn?

Với câu hỏi này, hãy dùng lệnh top trong terminal, nó sẽ trả về chi tiết của tất cả các process đang chạy trong hệ thống.

10. BASH với DOS khác gì nhau?

BASH là một ngôn ngữ dòng lệnh trong Unix shell.

DOS là viết tắt của Disk Operating System. DOS chạy trong các hệ thống Microsoft sử dụng giao diện CLI.

Về mặt cú pháp, các lệnh DOS không phân biệt chữ hoa - thường trong khi lệnh BASH thì có phân biệt.

11. Làm thể nào để xem được đầy đủ bộ nhớ Swap và RAM trong môi trường LInux?

Sử dụng lệnh free

12. Sửa đổi mã nguồn của Linux Ubuntu có phải là một hành động hợp pháp không?

Vì Linux tuân theo GNU GPL License nên chắc chắn đó là một hành động hợp pháp. Thậm chí có cả một cộng đồng chuyên làm việc này.

Các thay đổi sẽ được review kỹ lưỡng bởi team phát triển và team phát triển sẽ căn cứ vào đó để cài đặt chúng vào phiên bản kế tiếp.

13. Lệnh nào dùng để liệt kê các file và thư mục trong hệ thống?

Đó là lệnh ls. ls là viết tắt của list.

14. Kernel là gì? 

Kernel là nhân của hệ điều hành. Nó là phần quan trọng nhất của một OS. 

Kernel cung cấp các service cơ bản nhất và các tương tác với lệnh của người dùng.

linux kernel

15. Kể tên các loại kernels

Có rất nhiều bản thể của kernel nhưng tựu chung lại có 3 loại chính:

 1. Monolithic kernel
 2. Micro Kernel
 3. Hybrid Kernel

16. Chương trình nào dùng để login một cách an toàn vào Linux?

Secure Shell được dùng để login từ xa vào Linux. 

Nó còn được biết đến cái tên SSH. 

SSH là một giao thức mạng được mã hóa. SSH được coi như người kế thừa xuất sắc nhất của giao thức Telnet.

17. Phân vùng nào lưu trữ system configuration trong Linux?

System configuration sẽ nằm ở /etc

18. Kể tên các distributions của Linux?

 1. Linux Mint
 2. Ubuntu
 3. Mandriva
 4. Arch
 5. Slackware
 6. Debian
 7. Fedora
linux debian
Rasbpian - hệ điều hành nhân Debian được sử dụng cho Raspi

19. Trong hệ điều hành Linux, password được lưu ở đâu?

Thư mục: /etc/password

20. Trong hệ điều hành Linux, Daemon nào điều khiển Printer Spooling process?

Đó là Line Printing Daemon, hay còn gọi là LPD

21. Kể tên các filesystem mà Linux hỗ trợ?

 1. XFS
 2. EXT3
 3. NFS
 4. RAMFS
 5. EXT4
 6. AUTOFS
 7. NTFS

22. Tình bày hiểu biết của bạn về GNU GPL Lincese?

GNU GPL = GNU General Public License. Nó là một License cho các phần mềm miễn phí. License này cho phép người dùng chia sẻ, sao chép và thay đổi source code của phần mềm.

23. Lệnh xóa thư mục trong Linux?

rmdir

24. Kích thước của Swap memory trong Linux nằm trong khoảng nào?

Thông thường, kích thước của Swap memory nên bằng hoặc gâp đôi RAM.

25. Trình bày ngắn gọn về SE-Linux?

SE-Linux là viết tắt của Security Enhanced Linux. Nó được phát triển để ngăn chặn các Daemon bất hợp pháp cũng như các Server Misconfiguration( các config server lỗi). SE-Linux cũng cung cấp một cơ chế điều khiển truy nhập (access control), kéo theo đó là hệ thống phân quyền cho các daemons và chương trình, quy định các file mà chúng được phép truy cập.

26. Kể tên đối số truyền vào để giải nén file trong Linux Terminal.

Để giải nén file bằng Terminal bằng lệnh tar, bạn hãy thêm đối số -x .

27. Package Manager là gì?

Nó một tập hợp các phần mềm, liên quan trực tiếp tới các quá trình cập nhật, chỉnh sửa, gỡ bỏ và cài mới các chương trình trong Linux. Package Manager còn được gọi là Package Management System. 

28. Tên của Bootloader được sử dụng trong Linux Ubuntu?

GRUB Boot Loader

linux bootloader

29. Lệnh sudo có tác dụng gì?

sudo được sử dụng để cho phép người dùng sử dụng hệ điều hành Linux với mức phân quyền cao nhất. 

30. Shell là gì?

Shell là một interface nằm giữa lệnh của người dùng với hệ điều hành.

Khi người dùng gõ lệnh hoặc nhập bất kỳ thứ gì vào cửa sổ Terminal, lệnh đó sẽ được thông dịch bởi Shell và gửi qua cho Kernel hệ điều hành dưới dạng system call.

31. Liệt kê các boot file của Linux?

Trong Linux, các file sau được load khi hệ điều hành khởi động:

 • /etc/fstab
 • /etc/init.d/rc.d/rcN.d
 • /boot/grub/grub.conf
 • /etc/initab

32. Làm thế nào để xác định Linux đang chạy ở chế độ nào trong số 7 chế độ đã biết ?

Sử dụng lệnh runlevel trong Terminal

33. Để quản lý các port trong Linux, ta cần sử dụng lệnh nào?

Trước tiên cần cài đặt nmap. 

Sau đó sử dụng lệnh namp localhost.

Techmaster via codingSec