Bài viết được dịch từ trang web Instructables

Học điện tử cơ bản trực tuyến tốt nhất

Bài viết này hướng dẫn bạn tạo một mạch đèn LED nhấp nháy rất đơn giản. Mạch được thiết kế sử dụng bóng bán dẫn, điện trở, tụ điện, và đèn LED. Tất nhiên bạn sẽ cần một breadboard, dây nhảy, và một nguồn điện.

Sơ đồ nguyên lý:

Học điện tử cơ bản trực tuyến tốt nhất

Các linh phụ kiện cần phải chuẩn bị bao gồm:

  • 02 Transistor PNP, P/N 2907A
  • 02 Điện trở có giá trị 470 Ohm
  • 02 Điện trở có giá trị 100k Ohm
  • 02 Tụ điện 10 uF
  • 02 LED
  • Breadboard
  • Dây nhảy

Bước 1: Gắn các bóng bán dẫn lên Breadboard

Học điện tử cơ bản trực tuyến tốt nhất

Gắn hai transistor PNP và dùng các dây nhảy nối cấp nguồn từ +Vcc tới Emitter của mỗi bóng bán dẫn như hình vẽ trên. 

Bước 2: Thêm các tụ điện

Học điện tử cơ bản trực tuyến tốt nhất

Học điện tử cơ bản trực tuyến tốt nhất

Học điện tử cơ bản trực tuyến tốt nhất

Kết nối hai tụ điện vào mạch. Kết nối cực dương của tụ điện đầu tiên tới collector của transistor 2. Tiếp theo kết nối cực âm của tụ điện này tới chân base của transistor 1.

Lặp lại quá trình trên cho tụ điện thứ hai. Kết nối cực dương của tụ điện thứ hai với collector của transistor 1. Nối dây dẫn cực âm của tụ điện tới chân base của bóng bán dẫn T2.

Bước 3: Gắn thêm các điện trở 100K 

Học điện tử cơ bản trực tuyến tốt nhất

Tiếp theo kết nối các điện trở R1=100K với các bóng bán dẫn. Một đầu của điện trở kết nối với các chân base của các bóng bán dẫn, đầu còn lại kết nối với GND. Làm điều này cho cả hai transistor.

Bước 4: Gắn thêm các đèn LED

Học điện tử cơ bản trực tuyến tốt nhất

Học điện tử cơ bản trực tuyến tốt nhất

Cuối cùng gắn thêm hai điện trở R2 = 470 Ohm cùng với hai đèn LED. Xác định các chân Emitter, Base, và Collector của bóng bán dẫn như hình trên.

Kết nối một đầu của điện trở R2 đầu tiên với Collector của bóng bán dẫn T1. Đầu còn lại của điện trở này kết nối với cực dương của đèn LED đầu tiên. Cực âm của đèn LED được kết nối với đất.

Thực hiện theo các bước tương tự cho điện trở R2 và LED còn lại như trong sơ đồ nguyên lý.

Bước 5: Cung cấp điện và xem các đèn LED nhấp nháy

Học điện tử cơ bản trực tuyến tốt nhất

Bước cuối cùng là cung cấp nguồn và xem các đèn LED nhấp nháy. Sử dụng một nguồn pin 9 volt.

Có thể thử các giá trị tụ điện khác để thay đổi tốc độ nhấp nháy của các đèn LED.

Tham khảo:

Khóa học Điện tử Thực hành tại TechMaster được dạy qua những thí nghiệm, mạch thực tế: nhìn được, đo được. Thiết bị hiện đại, đầy đủ, cho từng học viên. Giảng viên kinh nghiệm, tận tình hướng dẫn. Kiến thức căn bản thực tế áp dụng cho IoT và các kỹ thuật nâng cao... Thông tin chi tiết bạn xem tại đây.