Bài viết được dịch từ trang web Buildcircuit

Bài viết này giới thiệu bộ cảm biến ánh sáng đa năng sử dụng 2 transistor. Đây là một mô-đun rất linh hoạt, có thể dùng nó để thử nghiệm một số thành phần mạch điện tử như là chuyển mạch, công tắc từ (reed switch), quang trở (LDR), micro electret, transistor quang, diode quang, v.v... Ngoài ra, bạn có thể sử dụng mô-đun này để tạo các mạch ứng dụng đơn giản như chuyển mạch bằng cách vỗ tay, chuyển mạch bằng ánh sáng, chỉ báo mực nước, v.v...

Thí nghiệm 1: Cảm biến ánh sáng sử dụng quang trở (LDR)

Hình ảnh linh kiện trên board thực nghiệm:

Học điện tử cơ bản

Học điện tử cơ bản trực tuyến

Sơ đồ nguyên lý:

Học điện tử cơ bản trực tuyến

Khi bạn chặn ánh sáng chiếu vào LDR, thì transistor Q1 đóng và transistor Q2 thông, do đó LED D1 được nối đất: LED D1 sáng. Bạn có thể thay đổi giá trị R3 để thay đổi độ nhạy của mạch.

Video minh họa:

Thí nghiệm 2: Cảm biến ánh sáng sử dụng transistor quang

Sơ đồ nguyên lý:

Học điện tử cơ bản trực tuyến

Ta thấy sơ đồ này cũng gần giống như sơ đồ ở thí nghiệm 1, chỉ thay LDR bằng transistor quang.

Video minh họa:

Thí nghiệm 3: Cảm biến ánh sáng sử dụng diode quang

Sơ đồ mạch:

Học điện tử cơ bản trực tuyến

Sơ đồ này cũng tương tự như sơ đồ trong thí nghiệm 1, chỉ thay LDR bằng diode quang. Cực dương của diode quang phải được nối với chân base của transistor Q1.

Video minh họa:

Tham khảo:

Khóa học Điện tử Thực hành tại TechMaster được dạy qua những thí nghiệm, mạch thực tế: nhìn được, đo được. Thiết bị hiện đại, đầy đủ, cho từng học viên. Giảng viên kinh nghiệm, tận tình hướng dẫn. Kiến thức căn bản thực tế áp dụng cho IoT và các kỹ thuật nâng cao... Thông tin chi tiết bạn xem tại đây.