Các khóa học lập trình iOS Objective-C, lập trình iOS Swiftlập trình iOS từ căn bản đến nâng cao có sẵn toàn bộ mã nguồn, hướng dẫn chi tiết từng bước và được trình bày rất dễ hiểu.

Mục tiêu của khóa học lập trình iOS tại TechMaster là đào tạo lập trình viên viết ứng dụng iOS chuyên nghiệp, chủ động phân tích yêu cầu và thiết kế ứng dụng. Mã nguồn của giảng viên chia xẻ trên lớp cho học viên rất phong phú, khoảng 7-10 ví dụ mẫu mỗi buổi học. Tuy nhiên về nhà, học viên sẽ có những bài tập có tính mở, khuyến khích sự sáng tạo. Chỉ cần bạn chăm chỉ, đam mê, quyết tâm vượt qua những khó khăn ban đầu khi mới học Objective-C, bạn hoàn toàn có thể trở thành lập trình viên ứng dụng iPhone, iPad.

Khóa học lập trình di động tại Techmaster:

Để cài đặt MacOSX lên phần cứng không phải Apple liên hệ chuyên gia cài Hackintosh:

  • Nguyễn Minh Sơn: 01287065634
  • Huỳnh Minh Sơn: 0936225565
  • Website: caidatmacos.com