Học lập trình web trực tuyến

Cách làm hiện nay: Thiết kế sau đó lập trình web cho browser desktop trước, điều chỉnh dần cho di động, và gọi đó là Responsive design.
Cách làm tác giả đề xuất: ưu tiên thiết kế web thân thiện với ứng dụng di động trước, rồi mở rộng cho tablet và desktop.

Có lẽ tác giả đã dự đoán thời kỳ hậu PC diễn ra nhanh hơn chúng ta tưởng. Web sẽ được truy cập ở mọi nơi bằng nhiều kiểu thiết bị khác nhau, nhiều tư thế xem khác nhau (trang 26-27). Do đó web có thiết kế và nội dung có tính tương thích, phù hợp với nhiều thiết bị là xu hướng bắt buộc.

Cần đầu tư cho nội dung (content) và hoàn cảnh xem (context) của người đọc nhiều hơn nữa.