Nếu bạn muốn trở thành một lập trình viên Android, hãy tham gia khóa học "Lập trình Android qua 10 ứng dụng thực tế" từ chuyên gia Nguyễn Bá Thành, CEO WePlay.,JSC - 5 năm khởi nghiệp lập trình mobile - Nổi tiếng với game Bắt Chữ (10 triệu lượt tải - 2014), Ứng dụng Lịch số 1 Việt Nam: Lịch Vạn Niên (5 triệu lượt tải).

Khi lập trình cùng với Java, Android trong Eclipse chúng ta cần chuyển qua một class, phương thức , xóa hoặc ghi chú nhanh một dòng và các thao tác đó lặp đi lặp lại nhiều lần làm cho chúng ta mất rất nhiều thời gian khi phải chọn vùng code muốn xóa nhiều lần hoặc phải ghi chú từng dòng. Để khắc phục tình trạng đó Eclipse đã hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều phím tắt để cho chúng ta có thể thao tác nhanh hơn và giảm được thời gian khi code. Sau đây là danh sách các phím tắt thường sủ dụng trong Eclipse.

Học lập trình Java Android trực tuyến

Ctrl + space Code hinting

Ctrl + O Hiển thị và nhảy tới các thuộc tính, phương thức trong class hiện tại

Ctrl + M Đưa cửa sổ với file mà bạn đang làm việc về dạng maximum và ngược lại, nó đang ở dạng maximum thì tổ hợp phím này sẽ đưa nó về dạng un-maximum

Ctrl + L Đưa con trở đến 1 dòng nào đó, rất hữu ích với 1 file dài

Ctrl + Q Đưa con trỏ đến vị trí mà bạn vừa sửa.

Ctrl + D Xóa dòng hiện tại.

Alt + LeftArrow/ RightArrow Di chuyển con trỏ đến các vị trí mà bạn vừa sửa.

Ctrl + E Mở danh sách các file đang mở, cho phép tìm kiếm, và goto đến 1 file nào đó

Ctrl + H Open search dialog.

Alt + Up/Down Move dòng hiện tại lên hoặc xuống.

Ctrl+Shift+Enter Chèn thêm 1 dòng ở trên dòng hiện tại.

Ctrl+/ Thêm hoặc xóa comment ở dòng hoặc những dòng đc chọn.

Ctrl+F6 Di chuyển nhanh đến 1 file trong danh sách các file đang mở.

Ctrl+Up/Down Cuộn lên/xuống mà k0 làm thay đổi vị trí con trỏ.

Ctrl + Backspace Xóa 1 từ ngay phía trc con trỏ.

F11 Debug

Ctrl + F11 Run

F3 Xem nội dung của hàm đang được chọn (nếu hàm này ở file khác thì tự động mở file đó ra)

Ctrl + Shift + F Format code

Ctrl + Shift + R Mở nhanh 1 file (Hiện ra bảng và ta nhập vào tên file cần mở, có thể sử dụng wildcard)

Ctrl + Shift + X CHUYỂN ĐOẠN ĐƯỢC CHỌN SANG CHỮ HOA

Ctrl + Shift + Y Chuyển đoạn được chọn sang chữ thường

Ctrl + Alt + Down Copy 1 dòng vào bên dưới dòng đang đứng

Ctrl + Alt + Up Copy 1 dòng vào bên trên dòng đang đứng