Full Stack Developer là những lập trình viên có tổng hợp nhiều kỹ năng, công nghệ phát triển phần mềm. Theo định nghĩa của Laurence Gellert “What is a Full Stack developer?”, thì Full Stack Developer cần nắm vài trong số các kỹ năng sau đây:

  1. Server, Network, and Hosting Environment (Máy chủ, mạng, môi trường hosting)
  2. Data Modeling (mô hình hoá dữ liệu)
  3. Business Logic (logic nghiệp vụ)
  4. API layer / Action Layer / MVC (thiết kế lập trình Web API, REST, hoặc mô hình Model View Controller)
  5. User Interface (giao diện người dùng có thể là responsive web, native mobile app iOS – Android – Windows Phone)
  6. User Experience (trải nghiệm người dùng, làm sao người dùng sử dụng phần mềm thoải mái, đơn giản, tiện dụng?)
  7. Understanding what the customer and the business need. (thấu hiểu khách hàng và mục tiêu nghiệp vụ)

Hiện nay, các khoá đào tạo tại Techmaster tập trung chuyên sâu vào một kỹ năng hoặc là lập trình di động hoặc là lập trình web. Trong khoá học lập trình di động IOS – Android – Windows Phone, có 3 buổi lập trình kết nối chuẩn web service chuẩn bị REST, lập trình REST. Tuy nhiên thời lượng 3 buổi chưa đủ để học viên có kỹ năng sâu lập trình web server – web service, cấu hình hệ thống. Trong thực tế, 100% lập trình viên Techmaster đều là học viên đã từng học tại Techmaster sau một thời gian thực tập sẽ phải học thêm kỹ năng lập trình web service, web application và cấu hình hệ thống. Tổng thời gian để trở thành full stack developer tối thiểu là 12 tháng học, thực hành liên tục.

Từ 1/11/2014, Techmaster thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ học viên học lập trình di động trở thành full stack developer:
  1. Giảm 50% học phí khoá học lập trình Ruby On Rails, Phalcon PHP, Java Spring cho tất cả các học viên khoá học IOS, Android, Windows Phone kể cả những học viên đã học và tốt nghiệp.
  2. Đào tạo nâng cao kỹ năng lập trình kết nối các dịch vụ điện toán đám mây như Parse, PubNub, Microsoft Azure. Dạy trực tiếp trong khoá di động.
  3. Đào tạo kỹ năng cấu hình hệ thống Linux (CentOS/Ubuntu), ảo hoá trên VMWare, tối ưu tốc độ web service, cách kiểm thử khả năng chịu tải. Thực hành trong khoá học lập trình web. 
Học lập trình trực tuyến tại TechMaster
Techmaster (FreeSkyTeam) October 2013

Hiện nay Techmaster chưa tìm được giảng viên đào tạo thiết kế đồ hoạ, trải nghiệm người dùng. Anh chị em nào chuyên sâu về đồ hoạ, có khả năng sư phạm, biến kỹ năng phức tạp trở nên đơn giản, dễ hiểu hãy liên hệ ngay với Techmaster, cuong[at]techmaster[dot]vn

Full Stack Developer là gì?
Full Stack Developer