Học lập trình để khởi nghiệp

Công ty khởi nghiệp (start up) thường gặp phải nhưng vấn đề:

  1. Vốn ít hoặc rất ít
  2. Không ai biết đến họ
  3. Nguồn lực ít thường chỉ là 1 người hoặc cùng lắm là 3 người cùng chung tay lập nhóm khởi nghiệp

Start up cần tận dụng những gì để tồn tại được trong một thế giới rất phẳng, và rất khốc liệt. Mạng xã hội, web site branding, viral marketing, công cụ cộng tác trực tuyến, dịch vụ đám mây miễn phí (dropbox, boxnet) hoặc thu phí mềm dẻo giá rẻ... giúp start up không những tiết kiệm triệt để khoản tiền đầu tư ban đầu mà còn vận hành rất hiệu quả.

Bài trình bày dưới đây chia sẻ 5 ý tưởng sử dụng WordPress cho start up.

Khóa học Xây dựng web site chuyên nghiệp bằng WordPress dành cho các cá nhân, tổ chức muốn tự mình xây dựng web site có khả năng tùy biến cao, giao diện chuyên nghiệp, nội dung dễ cập nhật và tối ưu xếp hạng tìm kiếm của Google.