PHP thường bị coi là một ngôn ngữ kịch bản dễ học, dễ lập trình nhưng lộn xộn, dễ dãi, thiếu chặt chẽ. Thực tế, chúng ta có thể lập trình PHP một cách bài bản hơn, có kiến trúc tinh tế hơn với Design Pattern.

học lập trình php trực tuyến