Bạn chọn có dự án mới đi học, hay là học ngay bây giờ để sẵn sàng kiến thức cho dự án năm tới?

Lựa chọn nào cũng có ưu nhược điểm riêng. Khi chưa có dự án, yêu cầu về kĩ năng mới chưa thật sự cấp thiết, nhiều bạn cảm thấy khó xác định mục tiêu và lựa chọn khóa học cụ thể. Có dự án trước mắt, bạn có động lực 200%, nên học cũng “vào” hơn hẳn. Tuy nhiên việc học nhanh cũng gây áp lực rất lớn, khi mà vừa đi làm vừa OT mà vừa học thêm nữa, nghe có vẻ hơi ngược đãi sức khỏe của mình. Chủ động tích lũy kiến thức khi khối lượng công việc tương đối “dễ thở” là cách mà nhiều bạn học viên lớp AWS 12 đã lựa chọn. Trong bối cảnh “tăng biên lợi nhuận- giảm chi phí nhân sự” của hàng loạt các công ty công nghệ hiện nay, lựa chọn này cũng giúp nhiều học viên tăng khả năng cạnh tranh để trụ vững tại vị trí của mình.

Khai giảng AWS 12

aws 12

Chia sẻ một số lưu ý khi tạo tài khoản AWS mới

Feedback từ các bạn học viên

1
2
3

Lịch học: Tối thứ 3 và tối thứ 5 hàng tuần
Thời gian: 19:30 - 21:00
Hình thức: Online tương tác
Group trao đổi ngoài giờ, học lại miễn phí không giới hạn
Học phí ưu đãi 50% chỉ còn 4 triệu/ khóa.
LH Ms Huong: 0382416368

Chi tiết khóa học

LỘ TRÌNH HỌC (30 BUỔI * 1.5 TIẾNG - 4 THÁNG)
Phần 1 : AWS Basic
Buổi 1: Điện toán đám mây - Amazon Web Service

Buổi 2: IAM

Buổi 3: EC2: Elastic Computing

Buổi 4: Networking - VPC

Buổi 5: Route 53

Buổi 6: S3

Buổi 7: CloudFront

Buổi 8: Storage

Buổi 9: Auto Scaling Group (ASG) & Elastic Load Balancer (ELB)

Buổi 10: Elastic Cache

Buổi 11: RDS - Aurora

Buổi 12: Lambda

Buổi 13: Encryption & Security

Buổi 14: Luyện thi #1

Buổi 15: Luyện thi #2

Phần 2 : AWS Advanced
Buổi 16: Cloud Formation

Buổi 17: Cognitor: quản lý tài khoản người dùng

Buổi 18: Thực hành các dạng kiến trúc AWS thường gặp

Buổi 19: AWS SDK

Buổi 20: Monitoring & Audit: Cloud Watch, Cloud Trail, AWS Config

Buổi 21: Terraform #1

Buổi 22: Terraform #2

Buổi 23: ECS, ECR, Fargate & Docker #1

Buổi 24: ECS, ECR, Fargate & Docker #2

Buổi 25: Serverless Application Model (SAM)

Buổi 26: DynamoDB

Buổi 27: CICD CodePipeline, CodeBuild

Buổi 28: AWS Batch + AWS Beanstalk

Buổi 29: Integration and Messaging: SQS, SNS & Kinesis

Buổi 30: Định hướng thi chứng chỉ SAP

Phần 3 : Bộ đề Test
QUIZ AWS SAP

QUIZ AWS SAA C03

QUIZ AWS DVA

QUIZ - 715
5