Ngày 14/10/2023, buổi bảo vệ đồ án web tĩnh cho học viên lớp Web Frontend. Học viên thuyết trình đồ án và trao đổi với ban giám khảo trực tiếp tại trung tâm các học viên lớp khác cũng được tham gia để tham khảo và học hỏi.

Thành phần ban giám khảo:

Anh Cung Bùi Tuấn Anh hiện đang làm Frontend Developer tại VTIT - Viettel

Anh Nguyễn Hải Nam hiện đang làm Software engineer tại Bắc Hà Software

Các tiêu chí chấm điểm bao gồm:

Các tiêu chí chấm điểm

Kết quả bảo vệ:

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ.

z4790554165576_64f03163a334d9aaa132054e82c1c330

z4790554244868_299886af29887855ac564c067c166129

z4790554269832_bc41d3ac3bbc949ec21f16cb38e7f116

z4790554307922_b2d0c713bd21e13daed10647e38c9e51

z4790554340143_3252c10eca096eaa8ad97c8b2418eda6

z4790554322285_a432166969fafeacf1cc1fb0fee7c64a