Ngày 30/9/2023 - Techmaster tổ chức bảo vệ đồ án cho Lớp Lập trình di động iOS và Flutter. Học viên thuyết trình đồ án của mình và trao đổi với ban giám khảo, các học viên lớp khác cũng được tham gia để tham khảo và học hỏi.

Thành phần ban giám khảo

Anh Nguyễn Thế Toán - hiện đang là Mobile Team Leader tại Ngân hàng MSB

Anh Nguyễn Duy Hùng - hiện đang là Mobile lead + PMO tại công ty Newwave solutions

Các tiêu chí chấm điểm bao gồm

Với lớp Flutter:

Đồ án 1

Với lớp iOS Swift:

Đồ án 2

Kết quả bảo vệ

Điểm đồ án

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ

BV5

BV1

BV2

BV3

BV3

Xem các video về đồ án của học viên trên kênh Youtube Techmaster Việt Nam:

Đồ án Flutter: tại đây

Đồ án iOS: tại đây