1. Clean Architecture - github

Ảnh minh họa

  • Duy trì cấu trúc rõ ràng khi tạo ứng dụng là một trong những đặc điểm nhận biết của một develop giỏi. Như tên gọi, thì đây là một project cho thấy cách setup của SwiftUI cùng Clean Architechture. Nó bao gồm rất nhiều tính năng như: tách rời, tư duy nghiệp vụ và các lớp truy cập dữ liệu, bao gồm UI, AppState giống Redux giống với single source of truth, …

2. OldOS - github

Ảnh minh họa

  • Đây là một project hấp dẫn. Nó tạo lại đầy đủ chức năng của IOS 4 trong SwiftUI. Nó cho thấy cái IOS của 10 năm về trước. Phần lớn ứng dụng trong project này đều có đầy đủ chức năng - nghĩa là chúng tích hợp liền mạch với dữ liệu trên điện thoại của bạn để mang đến sự sống động. Nó cho phép bạn hiểu iOS làm việc như thế nào và chứng minh được SwiftUI mạnh mẽ như thế nào. Đây là project có nhiều hơn 2,5k lượt thích trên GitHub.

3. SwiftUICraft - github

Ảnh minh họa

  • Một trong những cách tốt nhất để học công nghệ mới là tạo một clone của một dự án lớn. Đúng như bạn nghĩ thì đây là Minecraft nhưng được làm bằng swiftui. Nó bao gồm nhiều tính năng như hỗ trợ vật lý lỏng với nước và dung nham, hoạt động ở cả chế độ ngang và dọc, bao gồm 3 cấp độ để lựa chọn, tự động lưu tiến trình của bạn, v.v.

4. Velik - Github

Ảnh minh họa

  • Đây là một ứng dụng theo dõi chuyến đi trong SwiftUI sử dụng combine và CoreData. Nó bao gồm nhiều tính năng như theo dõi vị trí hiện tại và vẽ đường trên map, cho thấy tốc độ hiện tại/ trung bình, khoảng cách và thời gian của chuyến đi, tính toán mức tiêu hao năng lượng trung bình ước tính và giảm trọng lượng, import GPX vào chuyến đi,…

5.OpenSesame - Github

ảnh minh họa

  • Đây là ứng dụng quản lý mật khẩu miễn phí và mạnh mẽ cho phép bạn quản lý mật khẩu một cách dễ dàng. Nó đồng bộ với iClound và bảo mật dữ liệu của bạn để chắc chắn rằng chỉ bạn mới có thể truy cập. Nó bao gồm nhiều tính năng như: On-Device AES encryption, mở khóa sinh trắc học, hỗ trợ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, Safari AutoFill,…

6. Swiftui-2048 - Github

Ảnh minh họa

  • Như bạn đoán theo tên của nó thì đúng vậy đây là project chúng ta sẽ clone của game classic 2048 bằng SwiftUI. Nó bao gồm nhiều tính năng như chuyển tiếp tương tác, hỗ trợ cho cả iphone, ipadmacOS, tính điểm và hợp nhất các khối, khi mà hợp nhất các khối liên tiếp thì bạn có thể nhận được nhiều điểm hơn,…

7. ExpenseTracker - Github

Ảnh minh họa

  • Đây là một ứng dụng IOS Expense Tracker xây dựng cùng CoreData và SwiftUI. Nó bao gồm nhiều tính năng như: tạo, sửa và xóa cái danh sách chi tiêu của bạn. Nó sẽ lọc chi phí của các kiểu và tìm kiếm, hiểm thị dashboard của tổng chi phí cho toàn bộ mỗi loại chi tiêu cũng như phân phối từng danh mục sử dụng bằng biểu đồ hình tròn,…