Cập nhật outline khóa học AWS

Sau 2 khóa AWS đầu tiên thì tổ giảng viên AWS có đề xuất giảm tải những chủ đề nâng cao vượt quá chương trình Associate, bỏ qua những dịch vụ ít dùng, và cập nhật thêm các nội dung hữu ích hơn trong thực tế sử dụng

1 Điện toán đám mây - Amazon Web Service
Tạo tài khoản và đăng nhập AWS
2 IAM
3 Networking - VPC
4 VPC (tiếp). Route 53
5 S3
6 S3 (tiếp) . CloudFront
7 EC2: Elastic Computing
8 EC2: triển khai web site, ứng dụng
9 EBS: Elastic Block Storage
EFS: Elastic File System
10 Auto Scaling Group (ASG) & Elastic Load Balancer (ELB)
11 Cloud Formation
12 Terraform #1
13 Terraform #2
14 DynamoDB, DynamoDB Stream
15 Lambda
16 Integration and Messaging: SQS, SNS & Kinesis
17 RDS - Aurora
18 Lập trình AWS SDK Golang
19 AWS SDK Python Boto3
20 CI/CD CodePipeline, CodeBuild
21 ECS, ECR, Fargate & Docker #1
22 ECS, ECR, Fargate & Docker #2
23 Monitoring & Audit: Cloud Watch, Cloud Trail, AWS Config
24 Cognitor: quản lý tài khoản người dùng
25 SAM: Serverless Application Model
26 KMS, Security, Encryption
27 Cloud Development Kit
28 Tổng hợp các kiểu kiến trúc AWS, các bài toán thực tế thường gặp
29 Luyện đề # 1
30 Luyện đề # 2

Thông báo lịch khai giảng AWS 05

Lớp AWS 05 dự kiến khai giảng ngày 5/9/2022
Các thông tin chung: http://aws.techmaster.vn
Lịch học tối thứ 2,4,6 hàng tuần
Thời gian 19:00 - 22:00
Hình thức học : Online tương tác qua Skype.
Có record từng buổi học và giáo trình khóa học sử dụng vĩnh viễn.

Tham khảo giao diện giáo trình khóa AWS

Ưu đãi lớn cho học viên đăng kí combo 2 khóa AWS + DevOps
Liên hệ Ms Huong 0382416368 để đăng kí ngay !

Lớp DevOps 09 khai giảng dự kiến ngày 6/9/2022
Chương trình 33 buổi
Lịch học tối thứ 3,5,7 hàng tuần
Thời gian 19:00 - 21:30
Hình thức học : Online tương tác qua Skype

Hiện AWS 05 đã full nửa lớp, vậy anh chị em nhanh tay inbox, em gửi file báo giá kèm nội dung học để anh chị dễ đề xuất công ty cử đi học nhé ạ

terraform