Ngày 07/05/2022, buổi bảo vệ đồ án web tĩnh cho học viên lớp web 21 đã thành công tốt đẹp. Học viên thuyết trình đồ án và trao đổi với ban giám khảo trực tiếp tại trung tâm, các trường hợp đặc biết như các học viên đang học tại nước ngoài cũng đã bả vệ đồ án với hình thức online thông qua skype.

Thành phần ban giám khảo:

Anh Phạm Công Định: Lập trình viên Frontend tại Sun* - là một công ty đa quốc gia hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển phần mềm, outsourcing và xây dựng các sản phẩm công nghệ nổi tiếng.

Anh Cung Bùi Tuấn Anh: hiên đang là lập trình viên Frontend tại Lucis.Network, giảng viên React.Js tại TechMaster

Ngoài ra còn có thầy Nguyễn Xuân Ba Giảng - Giảng viên hướng dẫn lớp bảo vệ đồ án.

Các tiêu chí chấm điểm bao gồm:

Kết quả bảo vệ:

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ.

Học viên bảo đồ án

Học viên bảo đồ án

Học viên bảo đồ án

Học viên bảo đồ án

Học viên bảo đồ án

Học viên bảo đồ án

Hiện tại khóa học Web Frontend + React.js tại Techmaster Vietnam vẫn tiếp tục tuyển sinh các lớp tiếp theo. Với cả hai hình thức là đào tạo Offline và học trực tuyến có tương tác. Và vẫn đảm bảo việc làm cho học viên tốt nghiệp đối với cả hai hình thức đào tạo.

Chi tiết khóa học: https://frontend.techmaster.vn/.

Liên hệ tư vấn: Mr Thịnh - 0987273764 (zalo).