Chào các chuyên gia DevOps,

Trung tâm Techmaster hiện nay đang triển khai một số khoá học Linux, DevOps ngắn hạnKubernetes ngắn hạn 8 buổi . Tuy nhiên nhiều học viên muốn học bài bản, chậm, chắc và có được nhiều kiến thức hơn nữa đặc biệt là phần cấu hình tự động Ansible, Terraform, giám sát hệ thống Prometheus + Grafana, Elastich Search. Do đó Techmaster tìm kiếm thêm đồng đội đang vận hành DevOps thực tế, ở Hà nội, thích thu với việc đi dạy học. Chú ý lớp học này vào buổi tối, có nhiều giảng viên cùng tham gia dạy xen kẽ.

Các chuyên gia có mong muốn trở thành giảng viên hãy liên hệ em Nguyễn Thanh Hương - 0382416368, huong@techmaster.vn

Yêu cầu đối với giảng viên

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vận hành DevOps hệ thống thật
 • Thành thạo Ansible, Terraform
 • hoặc Prometheus + Grafana, Elastic Search
 • Nhà ở Hà nội. Lớp học sẽ ở một trong hai địa điểm 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm hoặc Ngõ 4 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà nội
 • Đã viết blog chia sẻ về DevOps hoặc trình bày tại hội thảo công nghệ

Đối tượng học viên

 • Sinh viên CNTT năm 3, năm 4 đã có kiến thức căn bản về lập trình, muốn tìm hiểu thêm về DevOps
 • Back-end developer muốn bổ sung kiến thức về triển khai phần mềm
 • Solution Architect muốn cập nhật các thiết kế hệ thống micro-services
 • System Admin muốn tiếp cận với nền tảng ứng dụng container, cloud

Nội dung chính

 • Các kiến thức căn bản về Linux, Git
 • Công nghệ Containerization với Docker, Docker Swarm
 • Tự động hóa quy trình CI-CD với Jenkins
 • Quản lý Configuration với Ansible
 • Infrastructure provisioning với Terraform
 • Triển khai hệ thống trên Kubernetes
 • Theo dõi sức khỏe hệ thống với Prometheus + Grafana
 • Quản lý log với Elasticsearch - Logstash - Kibana

Lộ trình học

Tổng cộng 42 buổi, mỗi tuần 2 buổi học trong 2 tiếng. Học trong 21 tuần ~ 5 tháng

Linux (2 buổi)

 • Thao tác với file system
 • Quản lý permission
 • Quản lý, cài đặt các gói phần mềm
 • Các thao tác căn bản với network: scp, rsync, ssh, telnet, curl, ping
 • Soạn thảo text với nano, vi
 • Lập trình shell script

Git (2 buổi)

 • Giới thiệu, cài đặt Git
 • Nguyên lý hoạt động
 • Các thao tác căn bản
 • Branch
 • Remote repository
 • Git flow

Docker + Docker Swarm (6 buổi)

 • Giới thiệu và cài đặt Docker
 • Image vs Container
 • Docker network
 • Volume
 • Dockerfile
 • Docker Compose
 • Docker Swarm

Ansible (4 buổi)

 • Quản lý Inventory
 • Playbooks
 • Modules
 • Variables
 • Conditionals
 • Loops
 • Roles

Terraform (4 buổi)

 • Giới thiệu và cài đặt 
 • Triển khai infrastructure
 • Tạo, chỉnh sửa, đọc thông tin configuration
 • Provisioners
 • Modules, workspaces
 • State management

Jenkins (6 buổi)

 • Giới thiệu và cài đặt Jenkins với Docker
 • Kiến trúc Jenkins
 • Pipeline
 • Jenkinsfile
 • Multibranch-pipeline
 • BlueOcean plugin

Kubernetes (8 buổi)

 • Giới thiệu K8S, các thành phần
 • Deployment cơ bản
 • Expose service trên K8S
 • Quản lý package trên K8S
 • Logging, monitoring
 • Storage
 • Rolling update application
 • Tích hợp với Jenkins

Prometheus + Grafana (6 buổi)

 • Thu thập các metrics
 • Expose runtime metrics sang Prometheus
 • Expose metrics của ứng dụng sang Prometheus
 • Expose Docker metrics sang Prometheus
 • Xây dựng dashboard với Grafana
 • Tích hợp với K8S

Elastic Stack (4 buổi)

 • Giới thiệu và cài đặt Elasticsearch
 • Mapping, indexing, searching data
 • Aggregation
 • Lấy thông tin log với Logstash
 • Tích hợp Elasticsearch với Kibana