#5 Sử dụng cỡ chữ mặc định hợp lý cho phần nội dung

Khách hàng sẽ đọc khá nhiều phần “text” trên phần mềm hay website của bạn. Vậy nên để cỡ chữ to chừng nào thì hợp lý ? Giờ người ta không cứng nhắc cỡ chữ phải cố định nữa. Phần lớn trình duyệt máy tính và di động cho phép người sử dụng có thể điều chỉnh cho chữ to lên hoặc nhỏ đi, nhấn vào phần “reading mode” chế độ đọc và có thể điều chỉnh lại một số cài đặt về cỡ chữ và tương phản màu sắc. Tất cả những gì bạn cài đặt lại sẽ hiển thị ngay khi mở trang web những lần tiếp theo. Lý tưởng là, cỡ chữ nên to đủ cho dễ đọc, nhưng đừng to quá sẽ loạn mắt. Phần nội dung cỡ chữ 16, khoảng cách giữa 2 dòng 1,5 và khoảng cách giữa các chữ theo mặc định, thường sẽ là lựa chọn an toàn và là một mặc định tốt cho hầu hết người dùng. Thay đổi cài đặt khoảng cách giữa các chữ là không cần thiết đối với phần nội dung vì trình duyệt sẽ tự động điều chỉnh tốt hơn bạn nhiều. 

Tóm lại

  • Cỡ chữ 16px, khoảng cách dòng 1,5 và khoảng cách chữ mặc định là tiêu chuẩn vàng cho phần hiển thị nội dung cần đọc

  • Cho phép người dùng thay đổi các tuỳ chọn hiển thị chữ trên thiết bị của họ

  • Đừng tắt tính năng cho phép điều chỉnh hiển thị chữ trên thiết bị người dùng nhé

#6 Sử dụng dấu 3 chấm để chỉ ra còn bước tiếp theo cần lựa chọn

Nếu người dùng thấy 1 nút Remove, làm sao để họ biết rằng nếu bấm vào thì sẽ

  • Xoá bỏ những phần họ đang nhìn thấy

  • Hỏi xem những phần nào cần xoá

  • Hỏi xem họ có thực sự muốn xoá phần này 

  • Ngay lập tức xoá bỏ hết nội dung hiện tại

Hãy để nút hiển thị là "Remove…" thì người dùng sẽ hiểu rằng có thêm những bước tiếp theo cần phải chọn lựa trước khi xoá nội dung. Hầu hết người dùng sẽ nhận được thông tin rằng nhấn vào nút là bước đầu tiên trong một chuỗi quy trình thực hiện lệnh, sau đó sẽ có những bước để xác định thực hiện hay dừng lệnh.

 

 

Tóm lại: 

  • Nếu người dùng cần phải thực hiện nhiều bước trong 1 lệnh, hãy thêm vào dấu … sau tên lệnh

  • Một dấu … có thể giúp người dùng hiểu ngay rằng lệnh còn có nhiều lựa chọn tiếp sau đó

  • Người dùng đã có thể vô thức biết được ý nghĩa dấu … trong UI - giao diện người dùng

(Dịch từ cuốn "101 UX principles" tác giả Will Grant)