Các bước tích hợp Jenkins với Github:

  • Tạo Github repo
  • Thêm link Jenkins vào Github Webhook, lưu ý link Jenkins phải ở dưới dạng 1 public URL chứ không phải localhost. Nếu bạn chưa biết cách expose Jenkins từ localhost ra Internet, hãy tham khảo bài viết trước của mình
  • Tạo project trên Jenkins
  • Đẩy code lên Github và vào Jenkins kiểm tra