Docker Swarm cluster chạy trên 3 node, mỗi node chạy một hệ điều hành khác nhau và đã cài sẵn Docker:

 

  • Node chạy Ubuntu đóng vai trò manager
  • 2 node còn lại (Centos và MacOS) đóng vai trò là worker

Tạo 1 Docker Service chạy image nginx gồm 10 tasks: docker service create --replicas 10 nginx

Scale down xuống còn 3 task: docker service update [service-id] --replicas 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Techmaster khai giảng khoá học DevOps 12 buổi ngày 5/10 chi tiết tại https://techmaster.vn/khoa-hoc/bw5/khoa-hoc-devops