Tham khảo khoá học Lộ trình DevOps 43 buổi 5 tháng tại Techmaster https://devops.techmaster.vn/

Liên hệ tư vấn Ms Hương 0382416368

Series Kubernetes

Khoá học Kubernetes cho người mới bắt đầu (phần 1): Cùng tìm hiểu về kiến trúc của Kubernetes

Khoá học Kubernetes cho người mới bắt đầu (phần 2): Quản lý các container với Pods

Khoá học Kubernetes cho người mới bắt đầu (phần 3): Tạo Pod bằng file YAML

Khoá học Kubernetes cho người mới bắt đầu (phần 4): Scale Pod

Hướng dẫn tạo Pod thông qua file YAML:

 

Nội dung file YAML được sử dụng trong video:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: hello-pod
spec:
  containers:
  -  name: hello-nginx
    image: nginx