Xét dưới góc độ phần cứng thì Kubernetes là một tập hợp các node. Node là một máy vật lý hoặc máy ảo

Các node trong Kubernetes được chia thành 2 loại:

 • worker node: chạy các Docker container
 • master node: quản lý, điều phối các container trên worker node

Các node trong Kubernetes gộp lại thành 1 cluster. Kubernetes nhìn cluster này như một máy tính duy nhất, mỗi node được thêm vào hay gỡ ra khỏi cluster thì cũng giống như thêm hoặc bớt CPU/RAM cho cụm máy

Master và Worker node trong K8S cluster
Master và Worker node trong K8S cluster

Các thành phần của Master node:

 • etcd: lưu thông tin cấu hình của master node
 • API server: Kết nối giữa K8S client (kubectl), etcd, scheduler và controller manager
 • Scheduler: Quản lý việc triển khai các ứng dụng trên các worker node
 • Controller manager: Quản lý các worker node 

Các thành phần của Worker node:

 • kubelet: Giao tiếp với API server trên master node, quản lý các container chạy trên node
 • Proxy: Phân tải traffic giữa các container
 • Docker: tất nhiên là dùng để chạy các container :v

K8S còn rất nhiều khái niệm liên quan, ví dụ:

 • Pods
 • Replica Controller
 • Deployment Controller
 • Service
 • Ingress
 • Volume

Chúng ta sẽ dần dần tìm hiểu từng khái niệm ở các bài viết sau

___________________________________________________

Khóa học Devops khai giảng lớp tối 18/8 tại cơ sở Tố Hữu https://techmaster.vn/khoa-hoc/bw5/khoa-hoc-devops