Tham khảo khoá học Lộ trình DevOps 43 buổi 5 tháng tại Techmaster https://devops.techmaster.vn/

Liên hệ tư vấn Ms Hương 0382416368

Series Kubernetes

Khoá học Kubernetes cho người mới bắt đầu (phần 1): Cùng tìm hiểu về kiến trúc của Kubernetes

Khoá học Kubernetes cho người mới bắt đầu (phần 2): Quản lý các container với Pods

Khoá học Kubernetes cho người mới bắt đầu (phần 3): Tạo Pod bằng file YAML

Khoá học Kubernetes cho người mới bắt đầu (phần 4): Scale Pod

Tổng quan

Xét dưới góc độ phần cứng thì Kubernetes là một tập hợp các node. Node là một máy vật lý hoặc máy ảo

Các node trong Kubernetes được chia thành 2 loại:

 • worker node: chạy các Docker container
 • master node: quản lý, điều phối các container trên worker node

Các node trong Kubernetes gộp lại thành 1 cluster. Kubernetes nhìn cluster này như một máy tính duy nhất, mỗi node được thêm vào hay gỡ ra khỏi cluster thì cũng giống như thêm hoặc bớt CPU/RAM cho cụm máy

Master và Worker node trong K8S cluster
Master và Worker node trong K8S cluster

Các thành phần của Master node:

 • etcd: lưu thông tin cấu hình của master node
 • API server: Kết nối giữa K8S client (kubectl), etcd, scheduler và controller manager
 • Scheduler: Quản lý việc triển khai các ứng dụng trên các worker node
 • Controller manager: Quản lý các worker node 

Các thành phần của Worker node:

 • kubelet: Giao tiếp với API server trên master node, quản lý các container chạy trên node
 • Proxy: Phân tải traffic giữa các container
 • Docker: tất nhiên là dùng để chạy các container :v

K8S còn rất nhiều khái niệm liên quan, ví dụ:

 • Pods
 • Replica Controller
 • Deployment Controller
 • Service
 • Ingress
 • Volume

Chúng ta sẽ dần dần tìm hiểu từng khái niệm ở các bài viết sau