Đẩy code Create React App lên Internet miễn phí

17 tháng 12, 2019 - 2396 lượt xem

Sau khi code xong 1 ứng dụng bằng Create React App, chúng ta có thể đẩy sản phẩm lên Internet theo 1 trong 3 cách miễn phí sau chỉ với 3 bước (còn nhiều cách khác nhưng tác giả lười viết 😅):

1. Github Pages

Giả sử bạn đã có tài khoản trên githubrobinhuy, và có 1 repository chứa source code ứng dụng tạo bởi Create React Appreact-app.

- Bước 1: Cài thêm thư viện gh-pages (devDependencies)

npm i gh-pages --save-dev

 

- Bước 2: Sửa lại file package.json, bổ sung thêm thuộc tính homepage, và scripts

đẩy code react lên github

 

- Bước 3: Deploy lên Github Pages bằng lệnh

npm run deploy

Sau đó truy cập ứng dụng tại địa chỉ: robinhuy.github.io/react-app

2. ZEIT Now

- Bước 1: Cài đặt Now CLI

npm i -g now

 

- Bước 2: Tạo tài khoản trên https://zeit.co và đăng nhập bằng Now CLI (gõ email rồi truy cập email để xác thực)

now login

 

- Bước 3: Đẩy code lên bằng lệnh

now

Chú ý nếu đẩy code lên ZEIT Now thì không cấu hình homepage như Github Pages vì mỗi project sẽ có subdomain riêng. Có thể kết nối với Github để mỗi lần push code lên Github sẽ tự động deploy lên Now.

3. Heroku

- Bước 1: Tạo tài khoản trên https://heroku.com, sau đó tạo 1 App (tương tự tạo repository trên Github). Truy cập mục Settings của App vừa tạo để add thêm buildpack với địa chỉ https://github.com/mars/create-react-app-buildpack

deploy react app lên heroku

 

- Bước 2: Cài Heroku CLI, sau đó đăng nhập tương tự ZEIT Now

heroku login

 

- Bước 3: Đẩy code lên tương tự như đẩy code lên Github

heroku git:remote -a react-app
git push heroku master
heroku open

Chú ý nếu đẩy code lên Heroku thì không cấu hình homepage như Github Pages vì mỗi project sẽ có subdomain riêng. Có thể kết nối với Github để mỗi lần push code lên Github sẽ tự động deploy lên Heroku.


Techmaster khai giảng khoá Lộ trình đào tạo Web Frontend chuyên sâu (6.5 tháng - cam kết việc làm) vào ngày 15/1/2020 tại cơ sở số 48 Tố Hữu, Hà Nội. Khoá học dành cho bất cứ ai mong muốn xây dựng sự nghiệp của mình với lĩnh vực lập trình CNTT về mảng Web Frontend. Không yêu cầu kiểm tra đầu vào

Tham khảo thêm lịch khai giảng các khoá học tại đây

Bình luận

avatar
Nguyễn Hàn Duy 2020-01-02 09:49:40.700336+00
Đỉnh cao

Avatar
avatar
Bùi Hiên 2020-01-02 14:54:45.081221+00
Rất hữu ích.

Avatar
* Vui lòng trước khi bình luận.
Ảnh đại diện
 +46 Thích
+46