Sale 40% Các Khóa Học Online - Techmaster Việt Nam

Từ ngày 9/7 - 12/7 Techmaster tiến hành giảm giá 40% cho các gói tiết kiệm và tiêu chuẩn của khóa học Online. 

 Các Khóa học Online khuyến mại tại Techmatser


1. Thành thạo React Native qua 3 ứng dụng thực tế
2. Nhập môn Machine Learning 
3. Web cơ bản HTML5, CSS3 và JavaScript. 
4. Docker qua ví dụ thực tế
5. C# Basic 
6. Làm chủ Linux
7. Lập trình Python qua ứng dụng thực tế 
8. VueJS 2 - The Progressive JavaScript Framework 
9. Xây dựng website bán hàng với Magento 2 
10. Node.js xây dựng website tốc độ cao 
11. Cánh tay Robot điều khiển bằng máy tính 
12. Lập trình iOS Swift 
13. Lập trình iOS Objective - C 
14. Nhập môn lập trình - giải thuật cơ bản 
15. C++ cơ bản qua ví dụ 
16. Lập trình  Android qua 10 ứng dụng thực tế 
17. Thiết kế Restful WebsServices với Nodejs
18. Lập trình PHP 7 qua dự án thực tế
19. Lập trình Scratch cho thiếu nhi 9-12 tuổi 
20. Adruino qua các dự án thực tế 
21. Ai cũng có thể trở thành giảng viên giỏi 
22. Lập trình Java căn bản 

Tham khảo các khóa học onlab Khai giảng tháng 7. 

DevOps DevOps Techmaster team Blog Home Một lập trình viên nên biết 6 công nghệ cần học trong 2013 Một lập trình viên nên biết 6 công nghệ cần học trong 2013 Techmaster team