Đầu năm nay tôi đã build 1 ứng dụng tên là GO2CINEMA, 1 ứng dụng nhỏ gọn, nhanh nhẹ, bảo mật, giúp người dùng book vé xem phim ở Anh. Trong thời gian build ứng dụng này, tôi đã bị ám ảnh với việc tối ưu hóa tốc độ render.

Tôi đã giải quyết việc pre-render HTML bằng ūsus. ūsus sẽ render HTML SPA (Single Page Application) và sử dụng inline CSS. Tuy nhiên tôi không thích việc nhét đến 70kB dung lượng vào mỗi tài liệu HTML, nhất là khi phần lớn dung lượng đó là để chứa tên class CSS.

Google xử lý như thế nào?

Đã bao giờ bạn tò mò về source code của Google chưa? Nếu rồi, hẳn bạn sẽ nhận ra tên class CSS chỉ đơn giản là vài ký tự. Bạn có thắc mắc tại sao lại thế không?

https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*mGuDYFM56iyLi1MgZPC8bw.png

Sự thiếu sót của CSS minifier

Có 1 thứ duy nhất minifier không thể làm được: đó là thay đổi tên của selector. Lý do là vì minifier CSS không điều khiển được các HTML output. Trong lúc đó, các CSS name có thể rất dài.

Nếu bạn sử dụng CSS module, CSS module sẽ có xu hướng thêm các tên cho stylesheet, local identifier và các hash ngẫu nhiên. Dạng của tên class sẽ được định nghĩa bởi css-loader localIdentName, config như sau: [name]___[local]___[hash:base64:5. Do đó, tên class sẽ được sinh ra có dạng giống thế: .MovieView___movie-title___yvKVV; trong trường hợp bạn muốn mô tả kĩ hơn, tên class có thể còn dài nữa: .MovieView___movie-description-with-summary-paragraph___yvKVV

Tham khảo các khóa học lập trình online, onlab, và thực tập lập trình tại TechMaster

Thay đổi tên class CSS ngay thời điểm biên dịch

Nếu bạn sử dụng webpackbabel-plugin-react-css-module thì bạn không cần lo lắng thêm về vấn đề này nữa. Bạn có thể thay đổi tên class ngay thời điểm biên dịch bằng cách sử dụng css-loader getLocalIdent và babel-plugin-react-css-modules generateScopedName.

const generateScopedName = (
 localName: string,
 resourcePath: string
) => {
 const componentName = resourcePath.split('/').slice(-2, -1);
return componentName + '_' + localName;
};

Có 1 điều khá tuyệt về generateScopedName đó là instance của function này có thể được sử dụng trong quá trình build của babel và webpack.

/**
 * @file Webpack configuration.
 */
const path = require('path');

const generateScopedName = (localName, resourcePath) => {
 const componentName = resourcePath.split('/').slice(-2, -1);

 return componentName + '_' + localName;
};

module.exports = {
 module: {
  rules: [
   {
    include: path.resolve(__dirname, '../app'),
    loader: 'babel-loader',
    options: {
     babelrc: false,
     extends: path.resolve(__dirname, '../app/webpack.production.babelrc'),
     plugins: [
      [
       'react-css-modules',
       {
        context: common.context,
        filetypes: {
         '.scss': {
          syntax: 'postcss-scss'
         }
        },
        generateScopedName,
        webpackHotModuleReloading: false
       }
      ]
     ]
    },
    test: /\.js$/
   },
   {
    test: /\.scss$/,
    use: [
     {
      loader: 'css-loader',
      options: {
       camelCase: true,
       getLocalIdent: (context, localIdentName, localName) => {
        return generateScopedName(localName, context.resourcePath);
       },
       importLoaders: 1,
       minimize: true,
       modules: true
      }
     },
     'resolve-url-loader'
    ]
   }
  ]
 },
 output: {
  filename: '[name].[chunkhash].js',
  path: path.join(__dirname, './.dist'),
  publicPath: '/static/'
 },
 stats: 'minimal'
};

Đặt tên ngắn

May mắn rằng babel-plugin-react-css-modules và css-loader sử dụng cùng 1 logic để sinh ra tên class CSS. Nhờ đó ta có thể thay đổi tên class bất cứ khi nào cần thiết, thậm chí các hash ngẫu nhiên. Cá nhân tôi thì lại muốn tên class ngắn nhất có thể.

Để làm được điều này, tôi sẽ tạo 1 class name index và sử dụng module incstr để sinh ra các ID tăng dần cho mỗi bản ghi.

const incstr = require('incstr');

const createUniqueIdGenerator = () => {
 const index = {};

 const generateNextId = incstr.idGenerator({
  // Removed "d" letter to avoid accidental "ad" construct.
  // @see https://medium.com/@mbrevda/just-make-sure-ad-isnt-being-used-as-a-class-name-prefix-or-you-might-suffer-the-wrath-of-the-558d65502793
  alphabet: 'abcefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789'
 });

 return (name) => {
  if (index[name]) {
   return index[name];
  }

  let nextId;

  do {
   // Class name cannot start with a number.
   nextId = generateNextId();
  } while (/^[0-9]/.test(nextId));

  index[name] = generateNextId();

  return index[name];
 };
};

const uniqueIdGenerator = createUniqueIdGenerator();

const generateScopedName = (localName, resourcePath) => {
 const componentName = resourcePath.split('/').slice(-2, -1);

 return uniqueIdGenerator(componentName) + '_' + uniqueIdGenerator(localName);
};

Việc này sẽ đảm bảo được tên class sẽ đủ ngắn và duy nhất trong cả ứng dụng. Bây giờ thay vì là những cái tên dài ngoằng như .MovieView___movie-title___yvKVV và .MovieView___movie-description-with-summary-paragraph___yvKVV, tên class đã trở thành .a_a.b_a.

Nhờ đó mà kích thước file bundle css của GO2CINEMA đã giảm từ 140kB xuống còn 53kB.

Sử dụng Scope Isolation để giảm kích thước file bundle

Có 1 lý do cho việc tôi sử dụng _ trong tên class, chia tách tên các component với tên các local identifier, điều này rất hữu ích cho quá trình minify.

csso (CSS minifier) có những thiết lập về scope. Scope sẽ định nghĩa các danh sách tên class CSS để sử dụng với 1 số markup, ví dụ các selector từ các scope khác nhau sẽ không nối với các element giống nhau. Việc này sẽ giúp cho việc optimize chủ động hơn.

Dưới đây là code sử dụng csso-webpack-plugin để tiền xử lý file bundle CSS:

const getScopes = (ast) => {
 const scopes = {};

 const getModuleID = (className) => {
  const tokens = className.split('_')[0];
 
  if (tokens.length !== 2) {
   return 'default';
  }

  return tokens[0];
 };

 csso.syntax.walk(ast, node => {
  if (node.type === 'ClassSelector') {
   const moduleId = getModuleID(node.name);

   if (moduleId) {
    if (!scopes[moduleId]) {
     scopes[moduleId] = [];
    }

    if (!scopes[moduleId].includes(node.name)) {
     scopes[moduleId].push(node.name);
    }
   }
  }
 });

 return Object.values(scopes);
};

Quá trình này tiếp tục giảm kích thước file bundle CSS của GO2CINEMA từ 53kB còn 47kB.

Kết luận

Hẳn sẽ có những ý kiến trái chiều nói rằng việc minify này hoàn toàn có thể dùng thuật toán nén. Với GO2CINEMA, fle bundle CSS sau khi được nén bằng thuật toán Brotli thì kích thước của nó chỉ ít hơn 1kB so với cách minify file bundle bỏ-tên-class tôi đã trình bày trên.

Mặt khác, cài đặt quá trình minify có thể xem như là 1 khoản đầu tư dài hạn. Ngoài việc giảm kích thước file cần parse, nó còn có những lợi ích khác nữa, ví dụ như ngăn chặn việc tên class CSS không bị nối với các selector của blocklist ad-blocker chẳng hạn.

Bạn có thể xem demo của minification này được sử dụng với các phim trên GO2CINEMA:

Bài viết được dịch từ: https://medium.freecodecamp.org/reducing-css-bundle-size-70-by-cutting-the-class-names-and-using-scope-isolation-625440de600b