Nếu bạn đã hoặc đang lập trình HTML, CSS trên Sublime text, có thể bạn sẽ thấy khá khó chịu khi sử dụng chức năng reformat code (edit / line / reindent) bởi vì mặc định nó không có phím tắt trong khi chúng ta sử dụng chức năng này khá nhiều. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn gán phím tắt cho chức năng này mà không cần phải cài thêm một plugin nào.

Đầu tiên, chúng ta bật Sublime text lên và tìm tùy chọn Preferences / Key Bindings - User (tùy chọn Key Bindings - Default là mặc định nên giữ lại để tham khảo)

Cách sử dụng Sublime Text
Tùy chỉnh Key Bindings trên Mac OS

Sau khi chọn Key Bindings - User, file .sublime-keymap sẽ được mở lên, chúng ta thêm vào dòng sau và lưu lại:

[
	{ "keys": ["command+l"], "command": "reindent" }
]

Như vậy là chúng ta đã gán chức năng reindent (reformat code) cho tổ hợp phím tắt command+l. Bạn cũng có thể thay đổi giá trị command+l ở trên thành tổ hợp phím tắt khác tùy theo ý thích (ví dụ ctrl+l).

Ngoài ra, theo cách này chúng ta cũng có thể gán lại phím tắt cho các chức năng khác trong Sublime text. Tham khảo danh sách các chức năng trong Sublime text tại đây: 

http://docs.sublimetext.info/en/latest/reference/commands.html