Những trụ cột của nghề phần mềm là gì?
Những trụ cột của nghề phần mềm là gì?

Chương 8 cuốn sách Agile in a Flash

  • Quan tâm
  • Học hỏi
  • Thực hành
  • Chia sẻ

Thông qua Craftsmanship Google Group, Jason Gorman đã đưa ra tuyên bố ngắn gọn và độc đáo về các đạo đức của người nghệ nhân phần mềm, được tóm tắt và trích dẫn lại ở đây:

Quan tâm Chúng ta quan tâm đến chất lượng công việc mà chúng ta làm. Nó nên là tốt nhất trong khả năng mà chúng ta có thể làm.

Học hỏi Chúng ta học hỏi từ những sai lầm của chính mình và từ những ví dụ, sách, blog, hội thảo... Khi chúng ta được tiếp xúc với những ví dụ tốt thì chúng ta sẽ học tốt hơn, vì vậy điều quan trọng là phải có những ảnh hưởng tốt.

Thực hành Chúng ta học bằng cách làm, vì vậy chúng ta phải thực hành liên tục. Chúng ta tiếp thu kiến thức và xây dựng cho mình "những cơ bắp về phát triển phần mềm" và những phản xạ cần thiết của “cơ bắp” bộ nhớ để trở thành một lập trình viên hiệu quả. Bạn có thể không nắm vững một kỹ năng như refactoring bằng cách chỉ ngồi đọc sách, cũng như bạn không thể biết đi xe đạp thành thạo bằng cách chỉ ngồi đọc hướng dẫn. Cần phải có những bài thực hành tốt, tập trung và có thể đo lường được.

Chia sẻ Chúng ta chia sẻ những gì chúng ta đã học được. Chúng ta xây dựng nên những ví dụ tốt để cho người khác học hỏi từ đó. Chúng ta đồng thời vừa là chuyên gia vừa là thực tập sinh, giáo viên và sinh viên, cố vấn và người được cố vấn, huấn luyện viên và người được huấn luyện.

Các bài viết liên quan:

Chương 3: Các nguyên tắc đằng sau tuyên ngôn Agile
Chương 4: Các vai trò trong Agile
Chương 5: Các yếu tố thành công Agile
Chương 6: Sự can đảm
Chương 7: Định nghĩa lại các nguyên tắc kỷ luật