Khi chia sẻ bài viết từ website https://techmaster.vn hay từ website do bạn tạo, trong một số trường hợp, dù bạn đã thiết lập đầy đủ các thuộc tính open graph để hiển thị khi chia sẻ qua mạng xã hội facebook nhưng bài chia sẻ của bạn vẫn không hiển thị ảnh. Nếu chắc chắn rằng bạn không làm sai điều gì, vậy thì vấn đề ở đây là do Facebook chưa kịp lấy dữ liệu từ trang web mà bạn chia sẻ.

Dưới đây là cách để bạn khiến Facebook nhanh chóng cập nhật trạng thái mới nhất của trang bạn muốn chia sẻ. 

Bước 1: Đăng nhập vào Facebook

Bước 2: Truy cập đường dẫn dưới đây

https://developers.facebook.com/tools/debug/og/object/

Bước 3: dán đường dẫn tới trang bạn muốn chia sẻ vào ô Input URL, kích vào nút Fetch new scrape information.

Sau bước này bạn sẽ được facebook thông báo các vấn đề liên quan tới trang bạn chia sẻ, lỗi xảy ra khi facebook lấy thông tin từ trang web, ...

Nếu có lỗi, bạn có thể theo hướng dẫn của facebook để khắc phục, nếu không thì facebook đã lấy được dữ liệu mới nhất về trang web của bạn. Hiện tại bạn có thể chia sẻ trang web đó với đầy đủ hình ảnh bạn muốn.