Các bạn học viên lớp iOS 27, CN này 4/1/2015 sẽ code camp lập trình game.
Nội dung code camp đã cho trước 2 ngày như sau:

Bài số 1: viết games dùng gạch chặn rắn sử dụng Tap, Pan guesture Recognizer
Trong lớp bàn thoải mái để tạo ra game hấp dẫn kịch tính nhất
Bài số 2: viết games mine sweeper. Tự viết. Có thể bàn thuật toán. Những không được share code.
Yêu cầu đạt: Làm được cả 2 bài ở mức độ chạy không lỗi

Lập trình game dò mìn

Game 2D MineSweeper là một game kinh điển trên PC. Nhiều người Việt nam những năm 80-90 quen chơi games này trên máy tính Windows 3.1, rồi Windows 95…
Tôi viết hướng dẫn phân tích và lập trình game trong lược đồ tư duy như sau. Các bạn hãy cố gắng sáng tạo tối đa, đừng rập khuôn. Có thể chuyển sang làm games, dùng gạch để ngắn không cho cừu dẫm phải mìn.

Học lập trình game iOS
Minesweeper

Khóa học lập trình di động tại Techmaster:

Để cài đặt MacOSX lên phần cứng không phải Apple liên hệ chuyên gia cài Hackintosh:

  • Nguyễn Minh Sơn: 01287065634
  • Huỳnh Minh Sơn: 0936225565
  • Website: caidatmacos.com