Thứ 7, ngày 13/12/2014, tại phòng 2304, StarCity, 81 Lê Văn Lương, khoá học lập trình Ruby On Rails sẽ học buổi đầu tiên. Giản viên là thầy Đào Công Quyết, hiện đang lập trình Ruby On Rails tại công ty Niteco, Thuỵ Điển.

Khoá học sẽ bắt đầu lúc 6:30, kết thúc lúc 9:30. Nghỉ giữa giờ từ 8:00 đến 8:10. Riêng buổi đầu tiên các học viên cần phải có mặt lúc 6:00.
Môi trường thực hành Apple MacOSX 10.10, RubyMine IDE.Bạn nào không quen lập trình trên hệ điều hành Mac có thể mang laptop. Ruby On Rails có thể chạy tốt trên Windows, Linux, MacOSX.

 Techmaster ưu tiên giảm học phí khoá học này còn 2,000,000 VND cho 3 học viên đã học các khoá học trước đây tại Techmaster gồm có (iOS Objective-C, Android, Java) 

Đăng ký Ngay và Luôn

Học lập trình web bằng Ruby on Rails