user-avatar

Nguyễn Xuân Ba

5+ years of experience in Web development, Data Science. Proficient at Java, Python, JavaScript, HTML, CSS, ReactJS.

9
40486

Huy hiệu đạt được:

+

Lĩnh vực sở trường:

  • +

Kết quả tìm kiếm cho "keyword""