user-avatar

Nguyễn Xuân Ba

3+ years of experience in Web development, Data Science. Proficient at Java, Python, JavaScript, HTML, CSS, ReactJS.

6
14271

Huy hiệu đạt được:

+

Lĩnh vực sở trường:

  • +

Kết quả tìm kiếm cho "keyword""